Eyüp Sultan Hazretleri, Peygamberimizi (s.a.v) uzun süre evinde misafir eden, imanı ile kaç yaşında olursa olsun örnek teşkil etmiş kutlu sahabe efendimiz. Onu sene-i devriyesinde hayır ve dua ile yad ediyoruz.
Peki Resullullah mihmandarı olan o yüce şahsiyet nasıl bir karaktere sahip idi? İstanbul fethinden sonra kabri nasıl ve nerde bulundu?
 
EYÜP SULTAN HAZRETLERİ KİMDİR?
Hicret sırasında Hz. Peygamber’i (S.a.v) Medine’de evine misafir eden ve 80 yaşında at sırtında İstanbul’u Fetih'e gelen sahabe Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra).
Peygamberler Sultan'ını hane-i sadetlerinde yedi ay müddetle ağırlama bahtiyarlığına nail olan Ebû Eyyûb el-Ensârî -radıyallâhu anh-, başlangıçta Allah Resul'ünün, evinin üst katında kalması için ne kadar ısrar ettiyse de -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
eyüp sultan hazretleri türbe resim ile ilgili görsel sonucu“−Yâ Ebâ Eyyûb! Evin alt katında bulunmamız, bizim için daha münasip ve elverişlidir.” buyurarak alt katta oturdular.
Aziz misâfirleri Allah Rasûlü’ne eşsiz bir hürmet ve muhabbetle hizmet eden Ebû Eyyûb -radıyallâhu anh- ve ailesi, yattıkları yerin Peygamber Efendimiz ’in hizasına gelmesinden bile teeddüp ettikleri için, duvar kenarlarına sığınarak uyuyorlardı.
Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin Allâh Rasûlü’ne olan hürmet ve ihtimamı, Peygamber Efendimiz ’in misafirlik döneminden sonra da devam etmiştir. Nitekim sırf Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in:
“İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir!” (Ahmed, IV, 335; Hâkim, IV, 468/8300) müjdesine nail olabilmek için seksen küsur yaşında iken iki sefer İstanbul kuşatmasına katılmış ve sonradan gerçekleşecek fethin ilk neferlerinden olarak ruhunu bu yolda teslim etmiştir. Vefat etmeden az evvel, kendinden sonra fethe gelecek İslâm askerlerine mübarek cesetleri ile dahi bir hedef gösterebilmek için etrafındakilere:
“–Cesedimi, ayağınızın bastığı son noktaya gömün!” buyurmuştur.

Alıntıdır.

https://youtu.be/K7Z6qin2YYQGünün Sözü :

dini sözler ile ilgili görsel sonucu
 İbrahim Birol,  http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
6 Haziran, 2017, Antalya

türkiye simgesi resim ile ilgili görsel sonucu