İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerine oturtulan o muhteşem Bayezid Camii'ni, mimar Kemâleddin'e inşa ettirdi. Bu câminin temeli, 1501 senesinde atılmış, külliyesi ile beraber beş senede tamamlanmıştır.
Evliya Çelebi, Seyahatnâmesinde Bayezid Câmii hakkında pek çok malumat kaydeder. Şöyle ki:
“Mimarbaşı, kıble hususunda tereddüt edince, Sultan Bayezid Han:
«–Şu anda ayağıma bas!» der.
CAMİNİN İNŞATINDA ÇALIŞAN ADAM NEDEN HİÇ PARA ALMADI?
Mimarbaşı, ayağını basınca, Kâbe-i Muazzama ’yı karşısında görür. Sultan Bayezid-i Velî’nin ayaklarına kapanır. Böylece kıblenin isti­kâ­metini belirlemiş olur.”
Câmi-i şerifin inşası sırasında yaşanan başka bir tablo:
Câmi-i şerîfin inşaatında çalışan usta ve işçilerin gündeliklerinin kaçar akçe olduğu tespit edilmişti. Bunlar her gün küplere konarak bir köşeye bırakılır, herkes de küpten kendi payına düşeni alırdı. Ancak her gün küpteki akçelerde bir yevmiyelik fazlalık çıkmaktaydı. Bunun üzerine kimin kendi payını almadığı araştırıldı ve nihâyet, gayet fakir bir işçinin bu işi yaptığı öğrenildi. Meğer adamcağız akşam olunca bir yolunu bulup akçesini almadan inşaattan ayrılıyormuş. Kendisine bunu niçin yaptığını sordular.
Fakir işçi, sırrının ortaya çıkmasından mahcup bir şekilde:
“–Benim malım-mülküm yok! Bu sebeple şu fâni dün­yada murad ettiğim gibi maddî bir hayır yapamadığım için daima mahzunum. Hiç olmazsa bu câminin inşaatında para almadan çalışayım da gönlümü ferahlatıcı bir hayır işlemiş olayım diye düşündüm…” dedi.
Bu gönlü zengin fakire dediler ki:
“–Efendi, burası pâ­di­şah hayratıdır. Bunun için çalıştığını alacaksın. Sen burada bedenen çalış, fakat hakkını da al ve dilediğin yere ver!..”
VELİ BAYEZİD HAN CAMİDE HIZIR’I YAKALADI
Sultan Bâyezîd Han, kendi adıyla anılan bu meş­hur câmi-i şerîfin in­şa­atında, sık sık gelip bizzat bedenen de çalışırdı. Bu çalışmaları sırasında bir gün, ustalardan birinin duvarı gayet süratle örüp yükseltmesi dikkatini çekti. Alâkayla bakınca, şâirin:
“Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil” ifadesi vechile, onun Hızır -aleyhisselâm- olduğunu anladı.
Hemen yanına varıp onu yakaladı ve elini sıkı sıkıya tuttuktan sonra:
“–Her namaz vaktinde bu câmiye uğrayacağına söz vermezsen, şimdi bağırır ve Hızır’ı yakaladığımı cümle âleme ilan ederim!..” dedi.
Hızır -aleyhisselâm-, özür beyan etti, işlerinin çokluğunu ileri sürerek, böyle bir külfetten affedilmesini diledi. Fakat Velî Bâyezîd, her namaz vaktinde uğramak iddiasını, günde bir defa uğramak şeklinde hafifleştirdiyse de, Hızır -aleyhisselâm-, buna da razı olmadı. Nihâyet, haftada bir kere uğramak şeklindeki talebini kabul etmesi üzerine Bâyezîd-i Velî, Hızır aleyhisselâm-’ı serbest bıraktı.
Bu menkıbe dolayısıyladır ki, asırlardan beri Bâyezîd Câmi-i Şerif'ine Hızır -aleyhisselâm-’ın haftada bir defa uğradığına inanılır. Hatta bu hu­sustaki tevatüre göre de, Hızır -aleyhisselâm-, her uğrayışında namazını kırmızı kuşaklı minarenin civarında kılarmış.
BAYEZİD CAMİİ’NDE İLK NAMAZ
İbadete bir cuma günü açılan câmide, ilk namazı 2. Bâyezîd Han kıldırmıştır. Bu hâdiseyi de Evliya Çelebi şöyle anlatır:
“Câminin yapısı tamamlanmış olduktan sonra, bir cuma günü büyük bir merasimle ibadete açıldı. Bâyezîd-i Velî buyurdular ki:
«–Her kim, ömründe ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetini hiç terk etmemiş ise, şu mübarek vakitte o imam olsun!»
Derya misali cemaat içinden bir kişi çıkmayınca, Bâyezîd Han mecbur kalarak:
“–Elhamdülillâh! Savaşta ve barışta biz bu sünnetleri terk etmedik!..” dedi ve kendisi imam olup namazı kıldırdı.
Böylece 2. Bâyezîd Han, bu tarihî zühd ve takvâ sahnesini mec­bû­ren sergilemiş oldu.
Kaynak: Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI, Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları, 2013
 https://youtu.be/1C-HHYGxPWU                                      https://youtu.be/AcjtbnVyajM
                                                     bayezid camii istanbul ile ilgili görsel sonucu
Günün Sözü :
"Gönül dergâhının tek menzili olan Rɑmɑzɑn Ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul rɑmɑzɑn ayınız mübarek olsun."

İbrahim Birol,  http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
27 Mayıs, 2017, Antalya

türkiye simgesi resim ile ilgili görsel sonucu