29 MAYIS 1453 İSTANBUL'UN  FETHİpinterest istanbulun fethi ile ilgili görsel sonucu


Merhaba Gönül Dostlarım,
 
Bugün 29 Mayıs tarihimizdeki en büyük zaferlerden birinin kutlandığı bir gün. Bundan 564 yıl evvel
29 Mayıs gecesi başlayıp sabaha kadar süren iki saldırıdan sonra sabaha karşı genel hücuma geçildi. Ulubatlı Hasan surlara çıkarak bayrağı oraya dikti. Ardından tüm askerler surları aşarak şehre girdiler. Böylece 6 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arası  54 gün süren kuşatma sonucu İstanbul Fatih tarafından fethedildi.
 
İstanbul'un fethinin önemi: İstanbul'un Coğrafi, dini siyasi ve ekonomik özelliği vardı.
Coğrafi önemi: Kıtalar ve denizler arasında bir geçit noktasıdır.
Siyasi önemi: Bizans İmparatorluğu elindekileri kaybederek sadece Bizans (İstanbul) topraklarını elinde bulunduruyordu.
Çevresinde değişik topluluklar bulunuyordu. (Osmanlı- Vene­dik -Ceneviz)
Ekonomik önemi: Kara ve deniz ticaretini elinde bulunduruyordu.
Dini önemi: Ortodoksların din merkeziydi.
Anadolu'da ve Rumeli'de toprakları olan Osmanlı Devleti İstanbul'u elde ederse kendi güvenliğini sağlamış olacaktı.
İstanbul'un Fethi
a - Türk Tarihi Bakımından : İstanbul'un fethi ile Bizans İmparatorluğu Ortadan kalktı.
Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli'nin ortasında olan İstanbul şehrini başkent yaptı.
Osmanlı Devleti 1453'den itibaren İmparatorluk haline geldi.
Kalelerin ve surların ne kadar kuvvetli olursa olsun top gülleriyle yıkılabileceği anlaşıldı.
(Barutun bulunmasıyla feoda­liteye darbe vuruldu. Dünya tarihi bakımındanda önemli­dir.)
Boğazlar sayesinde kara ve deniz ticareti Osmanlı Devletinin eline geçti.
b - Dünya Tarihi Bakımından :
İstanbul'un fethinden sonra bazı Bizans bilginleri İtalya'ya giderek eski Yunanca' yı bildikleri için İtalya'da Rönesans'ın geliş­mesine yardımcı oldu.
İstanbul'un fethi ile birçok tarihçi Ortaçağın sonu Yeniçağın başladığını kabul etti.
Avrupalılar doğu ile ticaret yapabilmek için yeni ticaret yolları aradı. Bu da Coğrafi Keşifleri başlattı.
Türkler kendi seslerini Avrupa'ya ve Dünya devletlerine duyurmuş oldular.
İslamiyet geniş alanlara yayıldı.

pinterest fatih sultan mehmet resimleri ile ilgili görsel sonucuİstanbul’un Fethi için Osmanlı Devleti’nin ve Bizans’ın yaptığı hazırlıklar,

İstanbul’un Fethi için Yapılan Hazırlıklar
Fatih Sultan Mehmet tahta geçip de padişah olduktan sonra ki ilk işi İstanbul’u fethetmek için hazırlıklara başlamak oldu. Tarihte önceleri Araplar, Avarlar ve Bulgarlar tarafından defalarca kuşatılan İstanbul’u kimse almaya muvaffak olamamıştı. Osmanlılarda o döneme değin tam 3 kere İstanbul’u kuşatmalarına rağmen başarılı olamamış ve kuşatmalar kalkmıştı. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet hazırlıklarını çok daha sıkı ve sağlam tutmak zorunda olduğunu biliyordu.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklar
  İlgili resim
 • İstanbul’a Karadeniz tarafından herhangi bir yardımın gelmesini engellemek amacı ile Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarının karşı tarafında Rumeli Hisarını yaptırdı.
 • Deniz gücünün sağlam olması ve gelebilecek yardımları durdurabilmesi adına tam 400 parçalık bir donanma inşaa ettirdi.
 • İstanbul çevresinde bulunan Bizans kaleleri fethedildi.
 • İstanbul’un surlarını aşabilecek büyük toplar döktürdü. Bu topların planlarını bizzat Fatih Sultan Mehmet çizdirmiştir.
 • Surlara hücumu kolaylaştırmak adına tekerlekli büyük merdivenler inşaa ettirdi.
 • Fatih Sultan Mehmet siyasi önlemlerde almıştır. Sırplar, Macarlar, Karmanaoğulları, Eflak ve Venedik ile sulh yapıldı.
 • Balkanlar üzerine ordu gönderilerek Avrupa tarafından gelebilecek yardımların önü kesildi.
Bizans tarafının İstanbul’u savunmak amacı ile aldığı önlemler
 • Haliç’e girebilecek Türk gemilerinden korunmak için Haliç büyük bir zincir ile kapatıldı.
 • Surların kalelerin tamiri yapıldı ve halktan askere alınabilecekler alındı.
 • Hemen hemen tüm İstanbul halkı silahlandırıldı.
 • Avrupa devletleri tehlike karşısında uyarıldı ve yardım talebinde bulunuldu.
Açıkçası Fatih Sultan Mehmet‘in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklara o dönemde ne Bizans’ın ne de Avrupa’da ki herhangi bir gücün karşı koyma şansı yoktu. Tüm planlar ve hazırlıklar kusursuz bir şekilde yapılmıştı.

29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul’un fethi ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı yazımız.
İstanbul 1453 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğumun başkenti idi. Şehrin çevresi yüksek surlarla çevrili idi ve çok iyi korunuyordu.
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un çevresini Osmanlı topraklarına katmıştı. Sıra İstanbul’a gelmişti. Fatih uzun süren bir hazırlığa girişti. Büyük toplar döktürdü. Anadolu Hisarı karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı.
pinterest fatih sultan mehmet resimleri ile ilgili görsel sonucuTehlikeyi sezen İmparator Konstantin Avrupa’daki tüm devletlerden yardım istedi. 2 Nisan 1453’te Haliç ağzına zincir gerdirdi.
Fatih İstanbul’un ancak Osmanlı Donanması’nın Haliç’e girmesiyle fethedileceğini anlayarak Tophane’den Kasımpaşa’ya kadar kızaklar döşetti. Bir gecede 72 parça gerdi. Haliç’e indirildi.
Uzun süren kuşatmadan sonra 27 Mayıs günü başlayan ve 3 gün süren top ateşi kentin surlarında büyük geldikler açmıştı. 29 Mayıs gecesi başlayıp sabaha kadar süren iki saldırıdan sonra sabaha karşı genel hücuma geçildi. Ulubatlı Hasan surlara çıkarak bayrağı oraya dikti. Ardından tüm askerler surları aşarak şehre girdiler. Böylece 54 gün süren kuşatma sonucu İstanbul Fatih tarafından fethedildi.
“İstanbul bir gün fetholunacaktır. Ne mutlu o komutana.” (Hz. Muhammed) hadisindeki sevaba ulaşmak arzusu ile yola çıkan Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul’u fethetti. İstanbul’un fethi ile Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamış oldu.
Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında tarihe çağ açan padişah olarak adını yazdırdı.

Alıntı : nkfu.com

https://youtu.be/JJWgw60gutM                                     https://youtu.be/pv88RJ3_VP8

                                              

Günün Sözü:
" İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir."   (M. Kemal Atatürk)

İbrahim Birol,  http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
29 Mayıs, 2017,  Antalya

türkiye simgesi resim ile ilgili görsel sonucu