Merhaba Dostlar,
 
"Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamak için temeldir. Ailede, okulda, mahallede, arkadaşlar arasında ve toplumda birlikte yaşama açısından farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanıma, diyalog ve etkili iletişimin önemli bir rolü vardır. Eğitimde karşılıklı ön yargıların törpülenmesine katkı yapar." Alıntı
birlikte yaşama RESİMLER ile ilgili görsel sonucu
Birlikte yaşama kültürüne çok ihtiyacımız olan şu günlerde, kendimizle ilgili özeleştirimizi tekrar gözden geçirmemiz, birbirimize karşı  ayrımcılık  yapmadan, birbirleriyle yardımlaşan, daha saygılı, güler yüzlü ve hoş görülü davranmamız gerektiğini hiç bir zaman unutmamalıyız.
Bu güzel yurdumuzu daha refah, daha yaşanabilir hale getirebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösterebilmeliyiz.
 
Dostluk ve Kardeşlik bir ihtiyaçtır. Dostluk ve kardeşliğin temeli hoş görü ve sevgidir. Sevmeyi başarmalı ve  sevgiyi hak etmeliyiz.
Takvim düzeni herkes için aynı olsa da, herkesin içinde başka türlü ilerler.
 
"Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz"

Dünkü Blog yazımızda Türkan Saylan' ın bir sözünü bu yazımda da tekrarlamak istiyorum:, Hayatını uzun uzun anlattığı Mehmet Zaman Saçlıoğlu'na,
 Türkan Saylan şunları söyler, :
'' İçimizdeki bu olumsuz duyguları yenebilir, çocuklarımızı birazcık savaş karşıtı ve eşitliğe inanmış olarak yetiştirebilir miyiz acaba? Yoksa bu acımasız rekabet dünyasında, ayakta kalabilmeleri için acımasız olmalarını mı öğütleyeceğiz hala? Oysa, dünyada herkese yer var, paylaşmasını bilebilirsek ve yetinebilirsek barış içinde yaşayabiliriz!''

 
İlgili resim
        "Kara Kışa İnat açıyor  Kardelenlerin" Rahmetle anıyoruz...  
Önce Kendinizi Sevin ve sonra da Sevdiklerinizin kıymetini bilin ki, Mutluluğunuz daim olsun...En iyi dileklerimle. Esen kalın. 
 

Birlikte yaşama kültürü nedir? Birlikte yaşamayı başarabilmek için neler gereklidir, neden önemlidir konulu yazı.                                                                                       

Birlikte Yaşama Kültürü
Diyalog ve hoşgörü demokratik toplumların en önemli özelliğidir. Herkesin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın bulunduğu ortamlar farklılığın ve zenginliğin göstergesidir.
birlikte yaşama RESİMLER ile ilgili görsel sonucu
Birlikte yaşama kültürüne sahip toplumlarda herkes fikirlerini özgürce ifade edebilir. Farklılıklar içinde ortak öğeler ve benzeşmeler yakalanabilir. Böylece birlikte yaşama uyum içinde sürdürülebilir. Bu toplumlarda farklı duygu ve düşünceler kumaşa işlenmiş renk ve çizgilerin uyumu gibi bütünleşir.
Arkadaşlar arasında kimi zaman kendimizi anlatmakta, fikirlerimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Bu durum iletişim ile ilgili sorunlar yaşamamıza neden olur.
• Farklı kültürel kimlikleri olan değişik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürebilmeleri gerekir. Her kültür, kendi içinde diğerleriyle eşit ölçüde değerlidir. Bu nedenle herkes birbirini hiçbir sınır koymaksızın karşılıklı kabul edip tanımalıdır.
•  Birlikte yaşama aile, topluluk, ulus, siyasi parti birlikteliklerinde olduğu gibi, farklı ortamlarda da olabilir. Birlikte yaşama bütün bu topluluklarda kurallar dizgesine ihtiyaç gösterir.
birlikte yaşama kültürü resim ile ilgili görsel sonucu• Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamak için temeldir. Ailede, okulda, mahallede, arkadaşlar arasında ve toplumda birlikte yaşama açısından farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanıma, diyalog ve etkili iletişimin önemli rolü vardır. Eğitim de karşılıklı ön yargıların törpülenmesine katkı yapar.
• İnsanlar kendilerini ifade edemedikleri sürece birlikte yaşam çabalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması mümkün olmaz. Birlikte yaşamanın olanaklı kılınması kişilerin kendi dilleri, dinleri, kendi kültürleri ile toplumda var olmalarının önündeki engellerin kaldırılması, her alanda ayrımcılığa son verilmesi gerekir.
• Birlikte yaşamayı kolaylaştıran öğelerin başında ortak değerler, ortak hedefler, idealler ve kültürel uyum gelir. Bu öğelerdeki farklılıklar çoğaldıkça birlikte yaşama kurallarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kurallar sayesinde farklılıkların meydana getirdiği çatışmalar en aza indirgenebilmektedir.
• Birlikte yaşamın geliştirilebilmesi için birlikte yaşam alanlarının çoğaltılması gerekir. Bu alanlar sınırlı kaldığında birlikte yaşam alanı da sınırlanmış olur. Bu alanlar siyasi partiler, sendikalar, işveren örgütleri, kültür dernekleri ve ortak kültürel faaliyetlerdir. Bu faaliyet alanları insanların iletişim kurmalarına ortam hazırlar.
• İnsanlar, karşısındakinin kendine yabancı gelen unsurlarını diğerleriyle arasına sınır koymak için kullanmamalıdır; farklılıkların doğal olduğunu kabullenmeleridir. Bu kabul, birlikte sosyal yaşamın anahtarı olabilecektir.
Örneğin biz, Alman karakterinin bize yabancı gelen özelliklerini anlayabilmeliyiz; hatta bazı karakterlerin bazı özelliklerini benimseyebiliriz. Aynı şekilde Almanların da bizim kültürümüze özgü davranış biçimlerimizi anlamaları (empati -hoşgörü) gerekiyor

Kaynak : www.nkfu.com


https://youtu.be/f2meQW5GWwQ

Günün Sözü :
Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.
Henry Ford

İbrahim Birol, http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
14 Aralık, 2016, Antalya