ÇANAKKALE  SAVAŞLARI
Merhaba Değerli Dostlar,

Dünkü yazımda Çanakkale Savaşı hakkında bugüne kadar bilmediğimiz ve duymadıklarımızı veya merak konusu olan bazı bilgileri  sizlerle paylaşmıştık.
Bugün sizlere  Çanakkale Savaşının Destansı olan yanını ve  bu savaşın nedenleri, hangi aşamalardan geçtiğini sonucunun ne olduğunu, her iki tarafın yok yere vermiş olduğu  500 bin den fazla ölen asker sayıları ve her iki taraf için elde edilen her hangi bir sonuç bulunmadığını . Sizinle paylaşmak istedim..

Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa bir anı.:
 Türk askerlerinin Çanakkale Savaşı’nda göstermiş olduğu kahramanlıkları anlatan kısa bir anı. Çanakkale’de vatanı için canını hiçe sayan Türk askerinin fedakârlığını anlatan yazı. Çanakkale Savaşı anıları... Alman General Liman Von Sanders’ ın Türk askerinin cesaretini ve kahramanlığını anlatan sözleri.
Birinci Ordu Komutanı iken Alman General Liman Von Sanders Paşa, Cemil Conk ile birlikte Çanakkale’deki birlikleri denetlemeye gelmişlerdi. Mehmetçiklerin tüfek kayışları ve bellerindeki palaskalar sicimdendir. Sanders, Cemil Conk Bey’e “Ne millet be, bizde olsa bu malzeme ile askeri talime çıkaramazsınız ‘belime palaska bağla çıkayım der’. Bırak şimdi palaskayı sicimi, vücuduna saplanan kurşunları çakı ile çıkarıyor ve üzerine bez basıp sipere dönüyor ve ölümü hiçe sayarak, ölümle dans ederek savaşıyor… İşte bunu izah edemezsiniz, hiçbir milletin tarihinde örneğini gösteremezsiniz!
Alıntı: Ramazan Eren, Çanakkale Kahramanları, Haziran 2003, s.48

Alıntı : ataturkdevrimleri.com

ÇanakkaIe Zaferi; vatan Topraklarını korumak için şahIanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

Çanakkale Savaşı, dünya savaş tarihinin hem siyasi sonuçları hem de destansı özellikleri açısından en önemli savaşlarından biridir.
çanakkale destanı ile ilgili görsel sonucu
Çanakkale savaşının ana hatları itibariyle iki aşaması bulunuyor. Birincisi Çanakkale Deniz Savaşı. İkincisi ise Çanakkale Kara Savaşı.
Çanakkale Deniz Savaşı, 3 Kasım 1914 ile 18 Mart 1915 tarihleri arasında yapıldı.

Birinci Dünya Savaşı içinde İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirerek Boğazlar bölgesine hakim olmak istiyorlardı. Böylece Osmanlı işgal edilerek devre dışı bırakılırken, Rus İmparatorluğu ile de Boğazlar üzerinden bağlantı sağlanacaktı. Çanakkale Boğazı, İstanbul'un askeri açıdan kapısıydı. Diğer bir deyişle kilidiydi. Bu nedenle daha Abdülhamit döneminde boğazı korumak için Hamidiye Tabyaları oluşturulmuştu. İngiliz ve Fransızların savaş gemilerinin Marmara'ya girerek İstanbul'a tehdit oluşturabilmesi için önce Çanakkale Boğazı'nı geçmeleri gerekiyordu
Alıntı : milliyet.com.tr

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu* açmış duruyor Peygamber.
Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

*(Eski dilde Kucak anlamında kullanılmıştır)

Önce Kendinizi Sevin ve sonra da Sevdiklerinizin değerini bilin ki, Mutluluğunuz daim olsun...En iyi dileklerimle. Esen kalın.


ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SEBEPLERİ Güçlü bir devlet olan ve dünya dengelerini altüst eden Almanya'dan rahatsız olan İngiltere ve Fransa'nın, Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ne ait olan Çanakkale Boğazını ele geçirerek, müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek ve İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemeleridir. Savaş 18 Mart 1915 tarihinde başlamıştır.

Çanakkale Savaşları
1. Dünya Savaşı içinde 3 Kasım 1914 – 9 Ocak 1916 tarihleri arasında  Çanakkale Boğazı’nda  cereyan eden savaşlara Çanakkale Savaşları denir. Merkezi devletler yanında savaşa giren Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla İtilaf devletleri tarafından düzenlenmiş olan Çanakkale harekatı, I. Dünya Savaşı’nın en önemli askeri faaliyetidir. Osmanlı Devleti’nin  Almanya yanında savaşa girmesiyle zor durumda kalan İngiltere ve Fransa, Rusya ile temasa geçip savaş güçlerini arttırmak, Orta Avrupa’ya  sızan Alman-Avusturya ordularını arkadan çevirmek için bu harekatı gerekli görmüşlerdi.
Deniz  Harekatı                                                         
 Boğazlara yönelik  harekatın ilk deniz hücumu 3 Kasım 1914’te iki İngiliz harp gemisinin Ertuğrul ve Seddülbahir, iki Fransız gemisinin de Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardımana tutmasıyla başladı. İlk etapta bu saldırılar istenilen sonucu vermedi. Daha sonra Fransız Amiral Robeck bütün gücüyle boğazı zorlayarak İstanbul’a ulaşmak için hazırlıklara başladı. 17 Mart 1915’te yapılan plana göre mayınlardan temizlenmiş olan boğazın aşağı kesimlerinden bütün savaş gemileriyle  boğaz zorlanacaktı. Fakat aynı günün akşamı Türk donanmasına mensup, Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki Nusret Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman bölgesini tekrar mayınlaması deniz harekatının kaderini değiştirdi. 18 Mart 1915 sabahı boğaza giren İngiliz Ve Fransız filoları boğazın her iki yakasında açılan ateş ve dökülen mayınların etkisiyle mevcudunun %35’ni kaybedip geri çekilmek zorunda kaldı.

Kara Harekatı
Çanakkale Zaferi 18 Mart şiirleri ve sözleri
 18 Mart bozgunu İtilaf devletlerine karadan destek alınmaksızın yalnız deniz kuvvetleriyle boğazın geçilemeyeceğini gösterdiğinden General Hamilton’un emrinde bir çıkarma ordusu hazırlanmaya başladı. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan kolordu (Anzaklar) Arıburnu’na, İngiliz ve Fransız kuvvetleri de Seddülbahir’e çıkartılacaktı. 25 Nisan 1915’te sabaha karşı bu çıkarma başladı. Bu çıkarmaya karşılık Beşinci Ordu İhtiyat Tümeni kumandanı Mustafa Kemal komutasındaki 57. Alay ve Eceabat bölgesindeki 27. Alay çıkarma bölgesine sevk edildi. Böylece kıyıya çıkan İngiliz ve Fransız kuvvetleri geri püskürtülmüş oldu. İtilaf kuvvetleri aynı şekilde Seddülbahir’e çıkarma yaparak Kirte’yi ele geçirmeye çalıştılarsa da  Türk kuvvetlerinin karşı taarruzları sonucu başarısızlığa uğradılar. Daha sonra Anafartalar, Arıburnu, Merkeztepe, Sivritepe, Kanlısırt dolaylarında şiddetli  çatışmalar yaşandı. Türk birlikleri savunmanın yanında karşı taarruzlarda da bulundular. Kısmi başarılar elde edilmesine rağmen, sahil şeridi üzerinde tutunmaya çalışan Anzak Kuvvetlerinin şiddetli müdafaaları nedeniyle kesin bir sonuç alınamadı. Bundan sonra savaş bütün cephelerde siper savaşı haline dönüştü. Nihayet İtilaf kuvvetleri kesin bir sonuç almak için, bütün takviye kuvvetleriyle Arıburnu’nun kuzeyinden Anafartalar’a asker çıkarmaya başladı. Dört gün süren muharebeler sonucu İtilaf kuvvetleri Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki kuvvetler tarafından Conkbayırı mevkiinde durduruldular. Böylece I. Anafartalar Zaferi’nden sonra İtilaf kuvvetlerinin yaptıkları bütün taarruzlar sonuçsuz kaldı. Son olarak 21 Ağustos’ta II. Anafartalar Muharebesi’nde de İtilaf kuvvetleri yenilgiye uğradı. İtilaf Kuvvetleri 19-20 Aralık’ta Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 8-9 Ocak’ta da Seddülbahir’den çekildiler. Böylece 1915 baharında parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti.
Çanakkale Zaferi 18 Mart şiirleri ve sözleri 
ÇANAKKALE
SAVAŞININ SONUÇLARI
İngiltere ve Fransa ile Osmanlı ve Alman orduları arasında geçen ve iki taraftan toplam 500,000'den fazla insanın "kaybına" (ölüm, firar, esir, sakatlanma ve hastalıklar) neden olan savaşın ardından İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçememiş, İstanbul'u işgal edememiştir. Pek çok tarihçi, Rusya'da zorda kalan çarlık rejimi devrilmesinde ve I. Dünya Savaşı 2 yıl uzamasında bu olayın önemli payı olduğu görüşündedirler.
Çanakkale Savaşı, müttefikleriyle Rusya'nın irtibatını önlemiş, bu arada Lenin ve yandaşları Bolşeviklerin Ekim Devrimi Çarlık Rusyası' nda Gregoryen takvimine göre 25 Ekim 1917'de, (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) Petrograd' daki Kışlık Saray'ın Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açan olaylar dizisidir. Tümünü oku (yeni pencerede açılır)
ile Rusya savaş dışı kalmıştır. Bu durum ihtilal Rusyası ile müttefiklerini birbirinden ayırmıştır. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara hükumetine belirli ölçüde lojistik destek sağlamıştır.
Çanakkale Zaferi 18 Mart şiirleri ve sözleriBu savaşlar, İngiliz ve Fransız kuvvetlerini Gelibolu Yarımadası'na bağlamış, Almanya ve müttefiklerinin yükleri hafiflemiştir. Savaşta, çok sayıda eğitilmiş insan kaybedilmesi nedeniyle cumhuriyet döneminde eğitilmiş insan sıkıntısı çekilmiştir. Karşılıklı olarak çok büyük insan ve malzeme zayiatı verilmiştir.
Mustafa Kemal bu savaşta Conkbayırı Anafartalar ve Arıburnu'nda görev yapmıştır. Çıkartmanın ilk günü Conkbayırı' ndaki müdahalesi ve savaşın son aşamalarında üstlendiği görevler, Mustafa Kemal'in askeri yeteneklerini ortaya çıkarmış, "Anafartalar Kahramanı" olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu durum daha sonraları Mustafa Kemal'in milli liderliğini ortaya çıkarmıştır.
 Alıntı : hürriyet.com.tr


Dönemin en güçIü Ordularına sahip işgalci devletlere karşı kazanıImış; “ÇanakkaIe GeçiImez” gerçeğini tarihe aItın harfIerIe yazdıran binIerce şehidimizin kanIa yazdığı eşsiz bir tarihtir. ÇanakkaIe Zaferiniz kutIu oIsun aziz şehitIerimizi minnetIe anıyoruz.

çanakkale savaşı sözleri ile ilgili görsel sonucu

İbrahim Birol,  http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
15 Mart, 2017, Antalya

bahar mevsimi videoları ile ilgili görsel sonucu