CUMHURİYETİN KADIN EDEBİYATÇILARI  (2)Atatürk ve Manevi Kızı Afet İnan

16 Kasım 2013 Cumartesi

Atatürk ve Manevi Kızı Afet İnanMerhaba Değerli Dostlar,


"Cumhuriyet Tarihimizin Kadın Edebiyatçıları" adı altında yayınladığım yazı dizimin ikinci bölümünde, sizlerle Prof. Afet İnan'ın hayatı ile ilgili kısa bir bir yazımı paylaşmak istiyorum.
Bunları sizlerle neden mi paylaşıyorum? " Tarihini  ve Geçmişini  yeteri kadar öğrenmeyen ve bilmeyen  milletler, geleceklerinde de başarılı olamayacaklarını  iyi bilmeliler. "
İsterseniz Voltaire' nin bir sözünü  hatırlayalım:
" Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. "    

Prof. Afet İnan'ın kızı Arı İnan ile oğlu Demir İnan, annesinin çocukluğunu anlatarak başladığı, 1928'e kadar getirdiği anılarını bir kitapta toplamak üzere çalışıyor. Anılar, Rumeli'de doğmuş, Balkan Savaşı sırasında küçücük bir kızken muhacir olmuş, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ideallerle yetişmiş bir kadının hayat serüveni.
Alıntı : hürriyet.com.tr

İlk Türk kadın tarihçi
Son 1 seneye yakın bir zamandır, Ankara'da Şili meydanında adına park yapılan değerli tarihçi, hukukçu, insan.
Mustafa Kemal Paşanın emriyle hazırlanmış doktora tezinde, 64.000 (evet, bugün için bile afaki bir rakam, inanılmaz ama gerçek altmışdörtbin!) kişinin kafatasını, boyunu, kilosunu, burnunu, boynunu, kulacını ölçmüş; saç ve göz renkleri gibi özellikleri de kaydederek robot resimler çizmiştir.
bunu neden mi yapmıştır?
tabii ki saf bir ırktan ve ya Türklerin ırk birliğinden bahsedebileceğimizi,
Anadolu'nun ezelden beridir Türk yurdu olduğunu, başka da kimsenin yaşamadığını ispat etmek için.
mevzubahis güzide eser 1947'de basılmıştır, bu tarihte afet hanım "Türk Tarih kurumu asbaşkanı" dır.

Alıntı : eksisözlük.com

Önce Kendinizi Sevin ve sonra da Sevdiklerinizin değerini bilin ki, Mutluluğunuz daim olsun...En iyi dileklerimle. Esen kalın.

Ayşe Afet İnan,

 Türk öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörü. Atatürk'ün manevi kızıdır. Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olan Afet İnan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ilk Türk Devrim Tarihi Kürsüsü' nü kurmuştur. Vikipedi
Doğum: 29 Kasım 1908, Kassandra, Yunanistan
Ölüm: 8 Haziran 1985, Ankara
Eşi:  Dr. Rıfat İnan
Eğitim: Cenevre Üniversitesi (1936–1938)
Kitaplar: Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Diğer
Çocukları: Arı İnan, Demir İnan
                                                                                                                  Zehra Aylin, Rukiye Erkin,                                                                                                                   ve Sabiha Gökçen
Atatürk'ün Manevi Kızları bir arada.                                                      Atatürk'ün Manevi Kızları 

                                                                              
 Sırasıyla
Rukiye, Sabiha Gökçen, Afet ve Zehra görülmektedir.

Prof. Dr. Afet İnan (1908-1985)

1908 yılında Selanik vilayetinin Doyran kazasında doğdu. 1930-1939 yılları arasında Bolu milletvekilliği yapmış olan İsmail Hakkı Uzmay’ ın kızıdır. Afet İnan, ilköğrenimini 1920’de Biga’da bitirmiş, 1922-1923 öğretim yılında imtihanını kazandığı Bursa Kız Öğretmen Okulu’nun 3. sınıfına kaydolup, 1925 yılında mezun olmuştur.

İzmir’de öğretmenlik yaparken Atatürk ile tanışan Afet İnan, Atatürk tarafından Lausanne’ a dil öğrenmeye gönderilmiştir. 1925-1927 yıllarında Lausanne’ da, 1528-1929’da ise İstanbul Fransız Kız Lisesi’nde dil öğrenimine devam etmiş ve 1929 yılında Ankara Musiki Öğretmen Okulu’na tayin edilmiştir. 1930’da imtihana girerek ortaöğretim tarih öğretmenliği ehliyetnamesi almış ve 1932-1935 yıllarında Ankara Kız Lisesi’nde tarih öğretmenliği yapmıştır.

1935’ten 1938’e kadar Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi’nin Yakın ve Modern Çağlar Tarih Bölümü’ne devam ederek 1938’de lisans ve 1939’da da doktora diplomasını almıştır. 1939’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin tarih bölümüne doçent vekili, 1942’de doçent ve 1950’de profesör olmuştur. 1971 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde kurulan “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü” Başkanlığına getirilmiş, bu görevin yanı sıra “Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü” Müdürlüğü de yapmıştır. 1977 yılında emekli olmuştur.

Afet inan, 1930 yılında toplanan VI. Türk Ocağı Kurultayı’nda Aksaray delegesi olarak bulunduğu sırada Atatürk’ün direktif ve teşvikiyle bir “Türk Tarih Heyeti” kurulmasını teklif etmiştir. Bu heyet, Türk Ocağı içinde bir yıl çalışmış, 12 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) adı ile müstakil bir bilim cemiyeti olmuştur.

Bu kurumun kurucu üyelerinden olan Afet İnan, kurum içindeki çalışmalarıyla özellikle yurdun arkeolojik eserlerinin ortaya çıkarılmasını desteklemiş, bu arkeolojik eserler ve Türk medeniyetine ait örnekler üzerinde incelemelerde bulunarak Avrupa’daki bilim cemiyetlerine ve milletlerarası kongrelere bildiriler vermiştir.

Özellikle, Atatürk, Türk medeniyeti, kadın hakları, Türkiye Cumhuriyeti devri ve Türk inkılapları üzerinde çalışmış olan Afet İnan’ın Atatürk’le beraber çalıştığı yıllarda tutmuş olduğu notlar ve hatıraları o dönemlere ait bilgilerin öğrenilmesi bakımından önemli belgelerdir.

8 Haziran 1985 günü hayata veda eden değerli tarihçi ve yazar Prof. Dr. Afet İnan’ın birçok önemli eseri bulunmaktadır.

Atatürk vasiyetnamesinde Afet İnan için; “yaşadığı müddetçe ayda 800 lira verilecektir” diye vasiyette bulunmuştur.

Kaynak: http://www.okuladestek.org

 Günün Sözü : Milletlere bir tarih kitabında anlatılan yalan, yanlış ve çarpıklığın tesirini, o milletin hafızasından ancak üç nesil sonra silebilirsiniz." Büyük Tarihçi Michelet

İbrahim Birol, http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr
9 Mart, 2017, Antalya

bahar mevsimi videoları ile ilgili görsel sonucu