TEVAZU SAHİBİ OLMAK...

tevazu sahibi olmak resim ile ilgili görsel sonucu
Merhaba Değerli Dostlar,
Bugünkü yazımıza, La Bruyére' nin bir sözü ile başlayalım  "Boş kafalı insanlarla mütevazi insanı ayırmak kolaydır, çünkü birincileri hep kendilerinden bahsederler.
Sanırım bu söz hakkında bazı okuyucularım mutlaka makaleler yazabilecek kadar sonsuz bir bilgiye veya birikime sahip olmalılar, onların bu konu hakkındaki düşüncelerini öğrenmeyi çok isterdim.

Tevazu sahibi, mütevazi ve alçak gönüllü, yardım sever olabilmek her insana nasip olmaz. Onlar ayrıcalık sahibi olan kişilerdir, yaradılışları anında bu duygu ve yeteneklerle dünyaya gelmişlerdir. Bu hisler hayatları boyunca  sürekli kendileri ile birlikte devam eder. Bir daha onları zıddı olan kibirli ve gururlu  insanlar haline dönüştürebilmek  mümkün değildir. Karakter ve yaradılış biçimleri ruhlarına işlemiştir, gösterişten kaçarlar, kendilerinin ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen, bunu kendi dış dünyalarına yansıtmamaya dikkat ederler, insanlara yardım etmeyi onları sevindirmeyi, mutlu etmeyi isterler. İhtiyaç sahibi kişilerin, Tanrının bahşettiği güzelliklerden ve sayısız nimetlerden yararlanmaları adına bu yolda çoğu zaman kendilerini feda ederler.
Bu kişiler kanımca Tanrı tarafından zaman zaman yer yüzüne gönderilmiş, yardım melekleri olarak kabullenebiliriz.
Bloğumda bu tür yazılara bir çok kez yer vermişimdir. Konuyu daha detaylı bir şekilde anlatabilmem zaman alacağı için, bir başka yazımda tekrar buluşmak üzere...

Ezberlenmiş, yapmacık tevazular vardır ki, gizli bir gururu örtmeye yararlar.

Önce Kendinizi Sevin ve sonra da Sevdiklerinizin değerini bilin ki, Mutluluğunuz daim olsun...En iyi dileklerimle. Esen kalın.

Tevazu Hakkında Detaylı Bilgi

Tevazu kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir
Tevazu – humility
Tevazu, alçakgönüllülük; mütevazi, alçakgönüllü demektir. Tevazunun zıddı, kibir ve gururdur. Mütevazı insan, kendisini başkaları ile eşit veya onları kendinden üstün görür ve haddini bilir. Kibirli/mütekebbir ve gururlu/mağrur kişi ise kendisini başkalarından daha büyük ve daha üstün görür. Tevazu, bir insanın kendisini başkalarından daha büyük, daha üstün, daha önemli ve daha değerli olarak görmemesi halidir. Soyu sopu, malı mülkü, makamı mevkii, gücü kuvveti, şanı şöhreti, eşi dostu, boyu posu, ilmi irfanı, zühdü takvası ne kadar çok ve iyi durumda bulunursa bulunsun, bütün bunları yok sayıp kendini başkalarından üstün ve önemli görmemek tevazuun temelidir. Diğer ahlakî değerlerde olduğu gibi tevâzu konusunda da ifrât, tefrit ve itidâl kavramları önem taşır.

Alıntı : nenedirvikipedi.com

hacı bektaş veli ile ilgili görsel sonucu

TEVAZU
Bir adamcağız kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış.
olmak için bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergahına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyormuş.
Durumu Hacı Bektaş Veli 'ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi Dergahına gider ve aynı
durumu Mevlana 'ya anlatır. Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmediğini söyler. Mevlana 'ya bunun sebebini sorar. Mevlana şöyle der:

- Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir, öyle her leşe konmaz, o yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir.
mevlana ile ilgili görsel sonucu
Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş Dergahı' na gider ve Hacı Bektaş Veli'ye, Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı
Bektaş Veli'ye sorar. Hacı Bektaş da şöyle der:
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise, Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü
kirlenmez, bundan dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir der.

Alıntı : Ferrah Burgul Adı güzel. gazi.edu.tr.


https://youtu.be/f7EJbyPylKc
Günün Sözü :  Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. ”Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

İbrahim Birol, http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
5 Mart, 2017, Antalya