EDEBİYAT KÖŞESİ ( Mevlâna) ( 4 )

Otomatik alternatif metin yok.


Merhaba Gönül Dostlarım,

' Edebiyat Köşemiz' adlı bugünkü yazı dizime, değerini yeteri kadar bilmediğimiz  Dünya Literatüründe  eserleri ve şiirleri bizden daha fazla okunan Mevlana Claleddin-i Rumi' i aynı zamanda Edebi kişiliği ile yad etmek isterim. 

Şair ve  aynı zamanda Tasavvuf Edebiyatının kurucusu, düşünce adamı, Bibliyograf, en önemli iki eseri Mesnevî (Mesnevi-i Ma'nevî) ile Divan-ı Kebir' dir    ' Kendi ifadesiyle filozof da değildir, şair de..'.

Mevlana Kimdir?Önce Kendinizi Sevin, sonra da Sevdiklerinizin, sahip olduklarınızın ve size değer verenlerin kıymetini bilin ki, Mutluluğunuz daim olsun... En iyi dileklerimle. Esen kalın... 

Unutmayın ki, sizin şikayet ettiğiniz yaşam, belkide  başkasının hayali olabilir.

Edebî Kişiliği ve Eserleri
Mevlânâ'nın âleme ve varlıklara dikkatli bir bakışı vardır. Bu yüzden hemen her şey onun şiirlerine konu olmuştur. Eserlerinde daha çok tasavvufla ilgili konular üzerinde durur. Tasavvufun temel noktası olan "vahdet-i vücûd" (varlığın birliği) ve İlahî aşk konularını geniş olarak ele alır.
Mevlana Celaleddin-i RumiŞiirlerinin şekline ve sanat yönüne fazla önem vermediği görülen Mevlânâ'nın terci-i bendinin bentlerindeki beyit sayıları birbirinden farklıdır. Kendine özgü buluş ve anlatımı ile dikkat çeken Mevlânâ, şiirlerini özünden ve hissederek söyler. O, dönemin edebî geleneğinden farklı olarak konuları serbest bir şekilde işlemiştir. Farsça yazmakla birlikte şiirinde Türk zevki hemen kendini gösterir. Bazı gazelleri, musammat gazel örnekleri olarak karşımıza çıkar. Mısraların ortada ve sonda kafiyelenerek bir beytin dört mısra heline getirilmesi de Mevlana ile başlamıştır. Bu durum daha sonraki şairlerde özellikle Yunus Emre ve Nesîmî' de yaygın şekilde kendini gösterecek ve Türk şiirinin Eski Türkçeden gelen bir görünümü olacaktır.
Bizzat Mevlana eserlerinde Senâî ve Attâr'ı anmakta ve onlardan beyitler ve görüşler aktarmaktadır. Mevlânâ'nın bütün eserlerindeki ana fikir ve bakış tarzı hemen hemen aynıdır denebilir.
Gazellerinde eğitici-öğretici beyitler olduğu gibi, Mesnevî'sinde de heyecan ve coşku dolu beyitler az değildir. Ayrıca bütün eserlerinin arasında bilgi, söyleyiş ve üslup açısından var olan beraberlikler çok belirgindir. Söz başlarındaki edebî girişler dışında sözündeki açıklık ve içtenlik, konuşma diline olan yakınlık Farsça ve Arapça beyitlerinin, aynı zamanda beyitleri arasındaki Türkçe ve Rumca ifadelerinin ortak özelliğidir.
Onun şiiri, Horasan üslubu veya Türkistan tarzı diye bilinen Moğol öncesi Horasan ve Mâverâünnehir şairlerinin üslubunun özelliklerini taşımaktadır.
Mevlana, Hüsâmeddin Çelebi'yi Mesnevî'sinde anmış ve eserini ona ithaf ederek ismini Hüsamî-nâme koymuştur.
Şiirin, kafiyenin ve veznin kayıtlarından rahatsız olduğunu, kendisi dile getirmiştir. Hatta kendi ifadesiyle filozof da değildir, şair de.
Mevlana' nın en önemli iki eseri, her ikisi de manzum olarak yazılan Mesnevî (Mesnevi-i Ma'nevî) ile Divan-ı Kebir' dir.

- MESNEVİ'DEKİ HİKAYELER (A-Z)

mevlana celaleddin rumi eserleri ile ilgili görsel sonucu

Mevlana Celaleddin Rumi' nin Türbesinin girişinde, Onun şu beyiti yazar;
Lâ TAHZEN / ÜZÜLME...
Çünkü hüzün, düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür.
Lâ tahzen / Üzülme
Çünkü hüzün, kaybolanı geri getirmez, öleni diriltmez, kaderi değiştirmez, hiçbir fayda getirmez.
Lâ tahzen / Üzülme
Çünkü hüzün sinirleri yıpratır, kalbini yorar, gecelerini mahveder.
Lâ tahzen / Üzülme
Eğer günah işlediysen tövbe et, istiğfarda bulun,
yanlış yaptıysan düzelt, O' nun rahmeti sonsuz, kapısı hep açıktır.
Lâ tahzen / Üzülme
Şunu unutma yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygıların artacak demektir. Biraz daha açarsak; Sabaha çıktıktan sonra artık akşamı bekleme, akşama kavuşunca da sabahı bekleme... Ne maziye takıl kal, ne de gelecek kaygısı içinde ol.
Yani anı yaşa.
Lâ tahzen / Üzülme
Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Yani kolaylık zorluğun içinde saklıdır.
Bir başka ifade ile; Kolaylık, zorluk zannettiğimiz şeyin taa kendisidir !
Lâ TAHZEN / ÜZÜLME...
Alıntı
https://youtu.be/HVU1GyI9Ag8
youtub duygu koçak demedimmi ile ilgili video


Günün Sözü :

mevlana celaleddin rumi eserleri ile ilgili görsel sonucu


İbrahim Birol, http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
5 Ocak 2018, Antalya


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder