DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ


Otomatik alternatif metin yok.


Merhaba Gönül Dostlarım,

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak “kutlanıyor.
Çocukların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak yaşam şartlarını daha da iyileştirmeyi amaçlayan bu bildirgeye rağmen dünyada ve Türkiye’de halen milyonlarca çocuk kötü yaşam şartları içerisinde en temel haklarından yoksun olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Çatışma ortamlarında yaşamlarını yitiren, göçe zorlanan, erken yaşta evlendirilen, cinsel istismara uğrayan, atölyelerde ve tarlalarda çalışmaya mecbur bırakılan eğitim ve sağlık hakkına ulaşamayan çocukların hakları hâlâ kağıt üzerinde. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye gelişi ile birlikte Türkiye’de bu konuda yaşanan hak ihlalleri daha da artmış durumda. Göçün üzerinden neredeyse 6 yıl geçmiş olmasına rağmen mülteci çocukların sorunları her geçen gün artıyor.
 Alıntı : evrensel.net

dünya çocuk hakları günü resim ile ilgili görsel sonucuBu nedenle bugünkü yazımı  ' Dünya Çocuk Hakları Günü '  ne farkındalık yaratabilmek adına  bu sayfamı ayırmış bulunuyorum.
Aşağıdaki istatistiklere bakıldığında çocuklarımıza gereken ilgiyi gösteremediğimiz onları ihmal ettiğimiz ve yetersiz kaldığımız gerçeğini ortaya koyuyor.

Evrensel' de yer alan haber aynen şöyle:
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuklarla ilgili veriler ürkütücü boyutlarda. Dünya üzerinde binlerce çocuk, yaşam, barınma, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmış durumdayken Türkiye’de de çocuklar bu ağır tabloyu yaşamaya devam ediyor.

Önce Kendinizi Sevin  sonra da Sevdiklerinizin ve sahip olduklarınızın değerini bilin ki, Mutluluğunuz daim olsun... En iyi dileklerimle. Esen kalın... 
Unutmayın ki, sizin beğenmediğiniz yaşantınız, bir başkasının hayali olabilir...20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili merak edilenler...

dünya çocuk hakları günü resim ile ilgili görsel sonucu‘İnsan hakları’ kavramına dahil olan çocuk hakları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde irdeleniyor. Peki 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? Çocuk hakları, bir insan hakları meselesidir! diyerek sizleri haberimizin detaylarına davet ediyoruz.

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram.
Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.
Çocuk hakları, bir insan hakları meselesidir!

Bizi İnsan Yapan Değerlerimizdir: 30 Madde ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Dünyanın her noktasında savaşlar, çatışmalar devam ediyor; insanlara yönelik, insan haklarını ve onurunu hiçe sayan işkenceler ve mezalimler devam ediyor. Biz de insan haklarını tüm dünyaya ilan eden …
Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
Tüm bu sebeplerle çocuk hakları büyük bir önem taşımaktadır.

Çocuk hakları hususunda tanımamız gereken bir kişi: Janusz Korczak
dünya çocuk hakları günü resim ile ilgili görsel sonucu20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ondan bahsetmemek olmazdı: Leh eğitimci Janusz Korczak’ ın 1919 yılında yayınlanan “How to Love a Child” (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır.
Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından “Çocuk Hakları Bildirgesi” ismiyle kaleme alındı.
Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir
Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.
Bu sözleşmeyi yürürlüğe koymayan sadece iki BM üyesi ülke kaldı: ABD ve Somali!
Dünyanın en zengin ülkesi ABD, 1990’lı yılların ortasında sözleşmeyi imzalamış olmasına karşın, sözleşmeyi senatoya kabulü için hâlâ getirmedi ve bu durum ciddi eleştiri alıyor.
ABD’deki sorun bununla da sınırlı değil: ABD çocuk açlığının ve evsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri.

20kasimdunyacocuk3
Türkiye’de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929’da kutlanmaya başlandı.
Burada dâhi lider Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu bir kez daha görüyoruz…
Günümüzde geldiğimiz noktada ise çocuk hakları konusunda örnek bir ülke olduğumuzu söylememiz mümkün değil maalesef.
Bugün 23 Nisan: 8 Başlık ile Türkiye’nin Çocuk Hakları Karnesi
Çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülke olan Türkiye’de her üç çocuktan biri yoksul. 2014'te Türkiye'de 40 bin ‘çocuğa tâciz davası’ açıldı. Sadece 2015’te, 31 bin 337 kız çocuğu evlendirildi. T…
Yukarıda değindiğimiz 54 maddeden ve bu maddelerin fıkralarından oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, günümüzde çocukların haklarını korumak için en geniş kapsamlı hukukî metin durumundadır.
20kasimdunyacocuk4
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de altına imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her birey 18 yaşına kadar çocuktur.
Bunun çiğnenmesini mazur gösterecek herhangi bir açıklamanın geçerliliği de yoktur!…
Bu sözleşmede yer alan vazgeçilmez hakları şu temel başlıklarda sıralayabiliriz:
Yaşama ve gelişme hakkı;
Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
Eğitime erişim hakkı;
İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
20kasimdunyacocuk7Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
Düşünce özgürlüğü hakkı;
İfade özgürlüğü hakkı;
Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
Özel gereksinimleri olan çocukların hakları;
Engelli çocukların hakları.
Kısacası çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları var!
Her şeyden öte çocukların çocuk olmaya hakkı var!

Kaynak: onedio


https://youtu.be/pnqIGt90aiw                                                      https://youtu.be/O2IDJG5wiYU

dünya çoçuk hakları günü ile ilgili güzel sözler ile ilgili video                                                                     

Günün Sözü :

dünya çocuk hakları günü resim ile ilgili görsel sonucu


İbrahim Birol,   http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
20 Kasım 2017,  Antalya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder