ATATÜRK' Ü VE VATANI SEVMEK


ATATÜRK'Ü SEVMEK RESİM ile ilgili görsel sonucu


Merhaba Değerli Dostlarım,

10 Kasım itibariyle Atatürk' ü Anma Haftası olarak başlattığımız yazı dizimizin bugün 3. günü. En çok gençlerimize hitaben Atatürk ile ilgili daha fazla bilgi verebilmek amacı ile hazırladığımız bu yazılarımızdan umarım yeterli derecede yararlanabiliyorlardır. Bu yazımızda "Atatürk'ü sevmek vatanını sevmek" demek anlamına geldiğini vurgulamak istedim.

ATATÜRK'Ü SEVMEK RESİM ile ilgili görsel sonucuAtatürk'ün bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyeti,  onun ilkelerine ve inkılaplarına  bağlı kalacağımızı ve asla taviz vermeyeceğimizi, Türk Vatandaşları olarak bu vatanı sonsuza dek  koruyacağımızı, bu yazımda bir kez daha  tekrarlamak ve bundan sonra gelecek genç nesillere de  aktarabilmek en büyük asli görevimiz olacaktır..

Her bir yazımızın sonunda Atatürk' ün anısına kendisinin en çok sevdiği Selanik şarkılarını birlikte paylaşmaktayım. Bu şarkılar günümüzde hala popülerliğini muhafaza etmektedir. Sizlerin de dinlerken keyif alacağınızı umarım

Önce Kendinizi Sevin ki, Mutluluğunuz daim olsun...En iyi dileklerimle. Esen kalın. 


Atatürk’ün Birleştirici, Bütünleştirici ve Kaynaştırıcı Özellikleri (Nitelikleri).

 Atatürk’ün birleştirici ve bütünleştirici bir insan olması ile ilgili kısa yazı.
ATATÜRK'Ü SEVMEK RESİM ile ilgili görsel sonucuAtatürk, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük bir çaba sarf etmiştir. Ulusal birliğin mutlak tesis edilmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, hiçbir kişi ya da topluluğa ayrımcılık yapılamayacağını sayısız kere dile getirmiştir.
Atatürk’ün birlik ve beraberlik hususundaki ilk temel ilkesi Milliyetçilik ilkesidir. Bu ilkenin en önemli özelliklerinden biri, birleştirici ve milli birliği temin edici nitelikte oluşudur. Nitekim Atatürk: “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” sözüyle toplumu tek bir çatı altında bir araya getirmeyi yani milli birliği sürekli kılmayı hedeflemiştir.
O, gerek milleti tanımlarken, gerekse milliyetçiliğin genel prensiplerini ortaya koyarken hiç bir zaman ırk ve din birliğinin zorunlu olduğunu ifade etmemiştir. Türkiye Cumhuriyet sınırları içinde Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen ve Türklük idealini benimseyen, yani dil, kültür ve amaç birliği ile birbirine bağlı vatandaşlardan oluşan doğal, siyasi, sosyal ve ekonomik bir bütünü “Türk Milleti” olarak kabul etmiştir.
Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliklerini Halkçılık ilkesinde de görmek mümkündür. Bu ilkeye göre, her ne işle meşgul olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit hak, menfaat ve hürriyete sahip olmalıdır. Açıkça ifade edildiği gibi bu ilkeyle sınıf mücadelesinin reddi, bireylerin eşitliği hedeflenmiş olmakla, toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
Atatürk’ün birleştirici bütünleştirici ve kaynaştırıcı özellikleri, o tarihlerde olduğu gibi günümüz dünyasında da kabul gören, örnek alınan ve tatbik edilen özelliklerdir.
Kaynak: Atatürk Devrimleri.com

Vatanı Sevmek
ATATÜRK'Ü SEVMEK RESİM ile ilgili görsel sonucuAtatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sadece bir kurucusu değil aynı zamanda ortaya koyduğu fikirleri, uygulamaları ile bizim en büyük yol göstericimiz olmuştur .Bizler her zaman ve her yerde Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında yürüyerek ona layık bir millet olduğumuzu dosta ve düşmana en güzel şekilde göstermeliyiz. Göstermeliyiz ki Türk milletinin birlik ve beraberliğine hiç kimse el uzatamasın. Bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece, hiçbir güç bizi birbirimize düşüremeyecek ve kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. Atatürk, milli birlik ve beraberlik duygusunu “ya istiklal ya ölüm” parolasıyla doruk noktasına taşımış, Kurtuluş Savaşı’nın bu zihniyet içerisinde kazanılmasını sağlamıştır. Türk milletine hiçbir zaman esareti yakıştırmayan ulu önder, halkına çok çalışmayı yani ilmi tavsiye etmiş, ancak ve ancak bilimin ışığında çağdaş bir devlet olabileceğimizi dile getirmiştir.
Atatürk gibi bir lidere sahip olduğumuz için şanslı olan bizler, her konuda dünya devletleri ile yarışabilmek ve istiklalimizi daim kılabilmek için önce vatanımızı çok sevmeli, sonrada çok ama çok çalışmalıyız. Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı olanlar, başkalarına da kötü örnek oldukları gibi, bu ülkeye de hiçbir şey kazandırmamakta bilakis çok şey kaybettirmektedirler. Sonsuz başarıyı yakalamak, bağımsız, çağdaş ve medeni bir millet olarak yaşamak istiyorsak, O’nun  ilkelerinden asla taviz vermemeliyiz.
Kaynak : Birkan Soylu

https://youtu.be/LZo7lNCcoqk                                                       https://youtu.be/pThuxkPZB8U

atatürk'ün kendi sesinden selanik türküsü ile ilgili video

                                                                        

Günün Sözü : 
 " Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." Mustafa Kemal Atatürk

     İbrahim Birol,  http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
     11 Kasım, 2016, Antalya