“Vefa İstanbul’da bir semt adıdır.” der şair. Vefa kavramının altına birçok başlık ekleyebiliriz. Vefa kavramı ile birçok kavram arasında bağlantı kurabiliriz.
Sevgi ve hoşgörü duygusu barındırmayan bireylerde vefadan söz etmek mümkün değildir. Sevgi ve hoşgörü denildiğinde akla gelen meslek şüphesiz öğretmenliktir.

öğretmen resim ile ilgili görsel sonucu
Her mesleğe, mesleği icra edenlere vefa duymak, vefalı davranmak önemlidir. Öğretmenlere vefa ile ilgili pek çok yazı mevcuttur. Bu yazıda ise öğretmenliğe vefadan bahsedeceğim.
İcra ettiğimiz mesleğe vefalı yaklaşmak en önemli özelliğimiz olmalıdır. Eğitimle ilgili problemlerin en önemli nedenlerinden biri vefa duygusu ile mesleğine yaklaşmayan öğretmenlerdir.
Vefa sahibi bir öğretmen, diğer mesleklerden daha kutsal bir mesleği olduğunun bilincindedir. Mesleğini mesai saatleri ile sınırlandırmayıp vaktinin büyük bir kısmını hem kendini geliştirmeye hem yetiştirdiği nesli zenginleştirmeye harcamalıdır.
Vefalı öğretmen okulu dört duvardan ibaret görmeyip, temas ettiği her alanda önce kendine, sonra çevresine öğretmen olduğunu hissettirmelidir.

Vefalı olmayan bir avukat hukuk sistemine zarar verir. Vefa göstermeyen bir hekim sağlık sisteminde sorunlara neden olur. Mesleğine vefa duymayan bir öğretmen ise tüm sistemlerin olumsuz etkilenmesine, bir neslin kaybolmasına, ülke geleceğinin karanlığa gömülmesine neden olur.
öğretmen resim ile ilgili görsel sonucuDers sırasında kapı kapandığında öğretmen sadece öğrencileri ile değil, vicdanı ile de baş başa kalmaktadır. Vefalı bir öğretmen bunun farkında ve bu bilinçle ders işlemelidir; bu mesleği icra etmek için geçtiği basamakları hatırlamalı, bu mesleğe dâhil olmak için senelerce çalışanları unutmamalıdır.
Mesleğimizle, özlük durumları ile ilgili sıkıntılar yaşamış veya yaşıyor olabiliriz. Bunlara rağmen özveri ve vefa ile mesleğimizi icra edersek hiçbir şey kaybetmez aksine bir nesil kazanmış oluruz. İnsanın başına gelen en güzel şey küçük yaşlarda iyi bir öğretmene sahip olmaktır.
Ne mutlu buna layık olan öğretmenlere, ne mutlu vefası ve gayretiyle bir küçüğün kahramanı olan öğretmene. Geçmişi değiştiremez, geleceği bilemeyiz. Sahip olduğumuz anı güzelleştirmek için, vefanın sadece bir semt adı olmadığını göstermek için lütfen geç kalmayın.
Genç Osman Ortaokulu Müdür Yardımcısı – Düşün Taşın Derneği Gönüllüsü
Muhammet Erkam AV