ÖĞÜTLER ,VASİYETLER VE NASİHATLER (2)

Osmanlı Tarihinden

İlgili resim                                                                                             

 

 

Merhaba Değerli Dostlar,
 Osmanlı Tarihinden  Öğütler, Tavsiyeler ve Nasihatler olarak dün birinci bölümünü yayınladığımız yazı dizimizin bugün ikinci bölümünü sizlerin bilgisine sunuyorum.
Osmanlı Padişahlarının son dönemlerinde  tahtı  oğullarına bırakacakları dönemler yaklaştığında, onlara yazılı  bir takım vasiyetler ve tavsiyelerde bulunmuşlar, bu yazılar arşivlerde  günümüze kadar saklanmıştır. Tüm bu padişahların tek bir ortak noktası Devletin Çıkarlarının korunması, dürüstlüğe ve doğruluğa dikkat edilmesi, teraziyi dengede tutmak gibi olmazsa olmazlara öncelik tanınmasını vasiyet etmeleridir.
 Bunlardan bana ne demeyin, içeriğini okuduğunuzda çok farklı düşünceler ve fikirler ortaya çıkmaktadır. Bu Nasihat, vasiyet ve tavsiyeleri günümüz koşullarına uyarladığımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini, kötü düşünce ve zihniyetlerin bizleri bugün dahi ne kadar zorladığına, bu zorluklardan nasıl kurtuluruz sorularına  bir ışık tutabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Yeter ki isteyelim. Günümüz liderlerine tavsiyem bu konularla ilgili araştırmalarına hemen başlamalarıdır.

En iyi dileklerimle. Esen kalın.

  

Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye

Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye
''Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helale-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.
Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı.
Allah’ın (c.c.) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma
Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven . Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!..
Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!.. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan”
 

I. Murad'ın, oğlu Yıldırım Bayezid'e

I. Murad'ın, oğlu Yıldırım Bayezid'e

Ey oğul!

Dünyada ölümden kim kurtulmuş ki bana ağlıyorsun. Ağlayacaksan Müslümanlara ağla. Hallerini perişan bırakma.Yerim sana kalıyor.

Doğruluktan, iyilikten ayrılma, beni de hayırla andır. Padişahlığın sermayesi doğruluktur.

Padişahlığı rahat bir şey sanma. Dünyanın en zor işi budur. Dünyada iyi bir ad bırakmaya çalış.

İşin, şanına denk olsun.

Son olarak şu sözü söyledi: “Attan inmeyesiniz!” (Yani, sürekli seferlere ve cihada devam ediniz.)

Kaynak: http://www.turkislamtarihi.nl/makaleler/...

 
 

II. Murad, oğlu Fatih Sultan Mehmed'e

II. Murad, oğlu Fatih Sultan Mehmed'e

 “Ey benim sevgili oğlum! Bütün varlıkların kulluk eylediği yüce Rabbim, sana verdiği üstün meziyetleri artırsın... Ey oğlum! Ben, hayatlarını doğruluk üzere geçirenlerin ahiret Âleminin sonsuz nimetlerine kavuşacaklarına inanıyorum. Bunun için Rabbim’e karşı yaptığım ibadetleri, samimi bir şekilde can-ı gönülden yaparım. Ben çektiğim sıkıntıların karşılıklarının, Allah tarafından verileceğine inanıyor ve bu hususta O’na ilticâ ediyorum. Ayrıca O’nun takdirinin benim için büyük bir saffa olduğunu düşünüyorum. Ey oğlum! Her söylenene inanıp aldanmaktan uzak durmak, her durumun içyüzünü öğrenip düşünmek ve kendi gerçeğine yaklaşmak gerek.

“Ey oğlum! Ara sıra ecdâdımı hatırlarım. Benden sonraki neslimizin âkıbeti hakkında düşüncelere dalarım. Elhamdülilllah bugüne kadar hürmet ve bağlılık görerek geldik; bugünden sonra da aynı şekilde devam etmemizi arzularım. Nasıl doğup geldiysek, yine öylece gidelim isterim... Şunu iyice bilesin ki, herhangi bir şeyin devamı, yalnız kaba kuvvet, kılıç ve kahramanlık zoruyla mümkün değildir. Akıl, tedbir, sabır, ileriyi görme ve yorucu tecrübeler çok mühimdir. Birinci yol, her zaman geçerli olmadığı gibi, mahzurları da çoktur. İkinci yol da tek başına işe yaramaz. Büyük muvaffakiyetler için her ikisini de bir arada yürütmek gerek!

“Unutma ki, yüce ecdâdımızın büyük zaferleri, görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da hakikatte akıl, mantık ve muhabbet güçleriyle gerçekleşebilmiştir.

“Ey oğlum! Adâletten hiç ayrılma! Çünkü Allah âdildir ve âdil olanı sever. Bir bakıma sen O’nun yeryüzündeki halifesisin. O, sana lütuflarda bulunmuş ve kullarının başına serdar eylemiştir; bunu unutma!..

“Ey oğlum! Bu dünyada üç türlü insan vardır: Birinci grup, akıl ve fikirleri yerinde, istikbâli az çok gören ve düşünen, hiçbir gayr-i tabiilikleri olmayan kimselerdir. İkincisi, hangi yolun doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak kimselerdir. Ancak bu duruma kendi istekleriyle değil, etraflarının tesiriyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiğinde doğru yola gelip hakikati kabul eder ve söz dinlerler. Bununla birlikte çoğu zaman da duyduklarına uyarak yaşarlar. Üçüncüsü ise ne kendileri bir şeyden haberdardır, ne de yapılan ikaz ve nasihatlere kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini zannederler; bunlar en tehlikeli olanlardır.

“Ey oğul! Yüce Allah, eğer seni ilk sırada saydığım kimselerden yaratmışsa sevinir, Rabbim’e şükrederim. Yok eğer ikincilerden isen, sana yapılan nasihatlere kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncülere dâhil olmayasın! Onlar, ne Allah’a, ne de insanlara karşı iyi bir durumda değillerdir. Ey oğul! Pâdişahlar, ellerinde terazi tutmuş kimselere benzerler. Ancak asıl pâdişah odur ki, ellerindeki teraziyi doğru tuta. Sen pâdişah olunca, teraziyi doğru tutmanı tavsiye ederim. O zaman Yüce Allah da, senin hakkında hayır murad eder; seni sâlihlerden kılar...”

Kaynak: http://www.gulistandergisi.com/dergi_oku...
 
Günün Sözü :
 
 
www.dailymotion.com/video/xertx3_osmanli-padisahlari_music
Tahta çıkmış 36 Osmanlı Padişahımızın sıralı listesi...

 

İbrahim Birol,   http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/

Temmuz 15, 2016, Antalya