E motivasyon: İş Yerinde Monotonluk


e motivasyon resim ile ilgili görsel sonucu
Bu blog; bilgilerin, fikirlerin, duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı, öğrenmenin ve gelişmenin yollarının arandığı bir ortam yaratmak ve böyle bir amaca hizmet etmek isteyen bir  dostunuzun bazı bilgileri sizlerle  paylaşa bilmesi adına  hazırlanmıştır.

Blog da yer alan yazıları, düşünceleri, görüşleri tartışmak, yorumlamak, eleştirmek veya herhangi bir şekilde katkıda bulunmak isteyen dostlarımla, iletişimde olmaktan büyük  mutluluk duyacağım. Bu nedenle iletişim adreslerimi aşağıda bilgilerinize sunarım.
Organizasyonda çalışanları de  motive edecek faktörlerin de analiz edilmesinde yarar bulunmaktadır. De motivasyon, organizasyonda motivasyonun olmaması demektir. De motivasyonun bir çok nedenleri vardır. Bunlar arasında işte monotonluk ve iş tatminsizliği gelir.

Bir organizasyonda aynı işi sürekli yapmak dolayısıyla ortaya çıkan bezginlik, bıkkınlık ve yorgunluk söz konusu olabilir. “Monotonluk” olarak adlandırılan bu sorunun ortadan kaldırılması için başlıca şu önlemlerin alınması gerekir.
İş genişletme (Job enlargement):

 1. İş değiştirme: İşte monotonluğu azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yollarından birisi de çalışanları zaman zaman farklı bölümlerde ve farklı işlerde çalıştırmaktır. İş değiştirme, “iş rotasyonu” olarak da adlandırılabilir.
 2. İş zenginleştirme. (Job enrichment): Bu kavram ilk kez F. Herzberg tarafından kullanılmıştır. Herzberg’ e göre organizasyonda işlerin daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için mevcut çalışma ortamının ve koşullarının daha cazip hale getirilmesi gerekir. Organizasyonda çalışanlara işi planlama ve karar verme yetkisinin verilmesi, kendi-kendini yöneten takımlar oluşturulması, kalite çemberleri ve öneri geliştirme grupları oluşturulması iş zenginleştirme için verilebilecek başlıca örneklerdir.
 3. Spor-kültür-sanat aktiviteleri: Organizasyonda monotonluğu ortadan kaldırmanın en güzel yollarından birisi yemek aralarında ve uygun olan diğer zamanlarda spor kültür ve sanat faaliyetleri yapmaktır.
Organizasyonda De motivasyonun sonucu iş tatminsizliğidir. İş tatminsizliğinin sonucu ise düşük performans, işten ayrılma, işi savsaklama ve işten kaybolma (apsentiz) ve benzeri olarak görülür. Organizasyonlarda rastlanan en ciddi sorunlardan birisi iş tatminsizliği olarak ortaya çıkan işten ayrılmalardır. İşten ayrılmalar çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşur ve yaygınlaşır. İşten ayrılmaların başlıca nedenleri arasında şunları sayabiliriz:
 • Ücret yetersizliği,
 • Ücret sisteminin adaletsizliği,
 • Kariyer geliştirme imkanlarının olmaması,
 • Çalışma koşullarının kötü olması,
 • Başarının takdir edilmemesi, ödüllendirme sisteminin organizasyonda mevcut olmaması,
 • İletişim eksikliği,
 • Aşırı iş yükü,
 • İş güvencesinin olmaması,
 • Sağlık, emeklilik vs. sosyal güvenlik imkanlarının yetersiz olması,
 • Kötü yöneticilerin organizasyonda istihdam edilmesi 
Bu ve benzeri nedenler işten ayrılmalara neden olur. İşten ayrılmaları azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yolları ise en başta “insan kaynaklarının yönetimi” ne bir bütün olarak önem vermek ile ilişkilidir.
Kaynak: İlker Hüseyin Atar (Malatya Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü)

Günün Sözü :
İbrahim Birol
14/04/2016, Antalya