kalite yönetim sistemi ile ilgili görsel sonucu

Kalite Yönetiminin  Sekiz İlkesi

Değerli Dostlar,

Kalite Yönetim Sistemleri  ile ilgili bu yazımı sizlerle  paylaşmak istiyorum, Konu bazılarımıza ağar gelebilir, çünkü sistemin işleyişi bu yazıda bahsedildiği kadar basit olmadığı  gerçeğini göz ardı edemeyiz.
Bu maksatla personelimize çeşitli zamanlarda Anketler düzenlenmiş, çalışanlarımızın şirket ile ilgili düşünceleri ve önerileri alınmış, tüm bu elde edilen veriler yazılı raporlar halinde üst yönetime bildirilmiştir. Ayrıca 2004 yılı Temmuz ayından ” Bilgi Paylaşımı “ adı altında yaklaşık 40 personelimize 34 adet, elden veya elektronik posta ile ulaştırdığımız bilgi amaçlı, çeşitli konulardaki yazılarımız, personelimizin büyük bir bölümü için ilgi odağı olmasına rağmen, bir kısım personelimizin, bu tür yazıların yayınlamasını istemedikleri veya bu  konularla ilgilenmedikleri, yapılan anketler sonucu elde edilen verilerden anlaşılmıştır.(ilk yayın tarihi 10/07/2006)

kalite yönetim sistemi ile ilgili görsel sonucu
Burada belirtilen  maddelerden biri  olan “ Çalışanların memnuniyetinin sağlanması”, ayrıca
büyük bir önem arz etmektedir. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin kalitesi konusunda tüm çalışanların fikirlerine, önerilerine ihtiyacımız olduğunu bundan Tüm bu çabalarımızın amacı, çalışanlarımızın fikirlerine değer verdiğimizi, onları önemsediğimizin bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Çalışanlarımız arasında her ne kadar tepki ve karşıt görüşler olsa da. Kalite Yönetim Sistemi devam ettiği sürece,bir şirket bünyesinde bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Konuyu evvelki yazılarımızda devamlı vurgulamıştık.
 • kalite yönetim sistemi ile ilgili görsel sonucu Müşteri odaklılık
 •  Liderlik
 •  Süreç yaklaşımı
 • Çalışanların katılımı
 •  Yönetimde sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme ( İlerleme)
 • Gerçeklere dayanan karar verme
 • Taşeron ve tedarikçiler ile Karşılıklı  Yarar Esasına dayalı İlişkiler
 Rekabet Gücü Yüksek Bir Sektör İçin:
Şirket bünyesinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçişteki temel amacı, mevcut hizmetlerin verimliliğinin arttırılması, dolayısı ile bir sonraki verilecek olan hizmetlerin genel olarak iyileştirilmesidir. Bu nedenle aşağıda sıraladığımız maddeler rekabet gücü yüksek bir sektör olabilmek için çok büyük önem arz etmektedir.
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi
 • Bir işi ilk defada doğru yapma bilincinin yerleşmesi      
 • Hizmet maliyetlerinin düşmesi ve zamandan tasarruf,
 • Müşteri şikayetlerinin azalması ve buna bağlı maliyetlerin düşmesi
 • Kurum imajının yükseltilmesi
 • Mevcut kaynakların optimum bir şekilde kullanılması
 • Çalışanların memnuniyetinin sağlanması ve şirkete olan bağlılığının arttırılması
 • Yönetimin daha iyi bilgilendirilmesi
 • Hizmet alanlarının ihtiyaçlarının sürekli gözden geçirilmesi
 • Etkin bir haberleşme ağının kurulması


Günün Sözü :
Anlatacak çok şeyim olsa da, Anlaşılmak istendiğimden emin değilim...  Anonim

İbrahim  BİROL
http://ibrahimbirol.blogspot.com.tr/
21/04/2016,Antalya