İMAJI ETKİLEYEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR (2)


imaj resimler ile ilgili görsel sonucu
Merhaba, değerli dostlarım

Dün “İmaj ve İzlenim Yaratmak 1” olarak düzenlediğimiz yazımıza bu gün ”İmajı Etkileyen Tutum ve Davranışlar 2” ile devam etmek istiyorum.
Tüm dostlarıma iyi bir tatil günü geçirmeleri temennisiyle, Esenlikler dilerim.

 İş yaşamında bir insanın imajını olumlu yönde destekleyebilecek bazı tutum ve davranışlar bulunmaktadır. Kişisel imaj üzerindeki etkisi, içinde bulunulan ortama ve zamana göre değişebilen bu tutum ve davranışların neler olduğunu ve nasıl ortaya konulması gerektiğini bilmek gerekir.Bunları bildikten sonra, geliştirilmesine ve sergilenmesine ilişkin son kararı içinde bulunduğunuz duruma göre siz vereceksiniz.

 İnsanlarla ilişkilerinizde anlayışlı ve esnek olun: İnsanlarla birlikte yaşıyor ve çalışıyorsunuz.
Ancak zaman,zaman bazı kişiler değişik nedenlerle sizinle bir araya gelmek veya çalışmak
istemezler. Koşullar, üst yöneticiler yada müşteriler engeller çıkarabilirler. Bu durumda anlayışlı ve esnek olun. İnsanları size bağımlı tutmaya çalışmayın. Bazı gelişmeler karşısında fikir değiştirme-lerine karşı anlayışlı olun.

 Övgü ve taktiri yerinde kullanın : Yapmacık övgüler inandırıcı olmaz, beklediğiniz etkinin tam tersini yaratır.. Ancak bir iş becerisini, yeteneği veya başarıyı övmek ilişkinizin çekiciliğini arttırır.Becerikli ve akıllı olarak nitelendirdiğiniz bir kişinin bir ustalığından yararlanmışsanız, ona bunu açıkça söyleyin ve teşekkür edin.

Arkadaşlar, dostlar edinin : İnsanlarla her zaman aşırı samimi, içli-dışlı olmaya gerek yoktur. Ancak ilişkilerinizi korumak istediğiniz tüm insanları zaman, zaman aramak, nasıl olduklarını sormak, biraz sohbet etmek doğru bir davranış olacaktır.Yeni dost ve arkadaşlar edinmek için
değişik fırsatları değerlendirmelisiniz. Bu arada güçlü dostlukların oluşması için beklemesiniöğrenmeli, sabırlı olmayı da bilmelisiniz.imaj resimler ile ilgili görsel sonucu

 Kendinizi disiplin altına alın: Çekirdekten yetişmiş, gerçek iş insanları ile böyle olduklarını düşünenler arasında büyük fark vardır.Gerçek iş insanlarının çok temel bir özelliği iş disiplinine sahip olmalarıdır. Kendini disiplin altına alamayan ise genellikle alt yönetim basamaklarında

Çaresizlik içinde bocalarlar ve gelişemezler. İş disiplinine sahip olamayan yöneticilerin hemen hepsinin algılamaları ve yönelimleri zayıftır. Kendilerine ve karşılarındakine saygılı davranamazlar, ve çoğu zaman ne istediklerini bilmezler. İşlerini ileri görüşle ve kararlılıkla yoluna koyup sürdüremezler.

Yol gösterici olun, güven verin: Yol gösterenler ve güven duygusu aşılayanlar, etkili bir iş ilişkisi oluşturup yönlendirebilirler. Yol göstericilik, güvenilen ve saygı duyulan uzman bir kişi olarak önerilerde bulunmak anlamı taşır. Bazen, kişisel duyguların paylaşılması da önerilen fikirlerin karşıdakine güven vermesini ve yararlı olmasını kolaylaştırır.

 Sır saklamasını bilin : Ağzı sıkı olmak önemli bir özelliktir. Çoğu insan kendine söylenen, aslında gizli olması gereken bilgileri dinledikten sonra bunu başkalarına aktarmaktan gizli bir zevk alır.Ancak, dedikoduların veya asılsız haberlerin yayılması çoğu insanı rahatsız eder. Güveni kötüye kullanıp size saklamanız için söylenen bir sözü başkalarına aktarırsanız sonuçta üzülen yine siz olursunuz. Bir dostunuzu kaybetmeni yanı sıra herkesin gözünde de güvenirliliğinizi kaybedersiniz. Birinin sadakatinin veya kişisel çıkarlarının sınırlarını çizmişseniz ve bunları biliyorsanız, bunlara ilişkin gizliliklerin zamanla sınırlı olmadığını da bilmelisiniz.

 Mizah duygunuzu asla kaybetmeyin :Sağduyulu olmak, bir anlamda kendisi ile ve tüm insanlarla barışık olmaktır. Sağduyuya ve espri anlayışına sahip olma özelliği, insanın kendisine yada bir olay karşısında uygun olduğunda karşısındakine gülebilme becerisinde ortaya çıkar. Bir olaya yaklaşımınızla mizah anlayışınızı ortaya çıkarırsanız büyük olasılıkla, karşınızdakini de görüşlerinize ortak ederek gerilimi giderir, kendinizi daha etkili bir konuma getirirsiniz. Güzel bir espri etkisi uzun süren izlenimler yaratabilir.
Kendinizi bilin, yaptığınızın bilincinde olun:Çalışanların özel yaşamlarında ve işlerinde izliye-
cekleri bir takım ilkelere sahip olmaları doğaldır ve gereklidir. Ancak çoğu kez, ilkeler uğruna işler yada ilişkiler tehlikeye atılır.İlkeler, bazen bencilliği örtmeye veya kendini kandırmaya yarayan etkileyici sözcük olur, bazen de işin gerektirdiği rolleri yapmak için öne çıkarılırlar. Ancak, işin gerektirdiği rolleri yapmak ile kendini ve karşıdakini aldatmaya kalkmak arsında büyük fark vardır. Kimseyi aldatmaya kalkmayın, kendiniz olun. Yeteneklerinizi ortaya çıkaracak rolleri oynayın. Rollerde açıklarınız olduğunda da bunları kişisel niteliklerinizle kapatın.
imaj resimler ile ilgili görsel sonucu
bana ayrıca bir huzur veriyorum

Günün Sözü:
Yaşamı olduğu gibi kabul edebileceğiniz gibi, olması için de çaba göstermelisiniz.
Alman Atasözü

İbrahim Birol
03.04.2016, Antalya