eğitimci resimleri ile ilgili görsel sonucu

 

Eğiticinin Performansı Eğiticilik ilginç, zevkli, doyurucu ancak oldukça zor bir uğraştır. Başlangıçta birçok kişiye çekici bir meslek olarak görünebilir. Ancak, birçok kişisel özellikleri ve yetkinlikleri gerektirir ve bunların sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. Eğitim sektöründeki rekabet ve daha önemlisi eğitimin müşterileri kendini yenilemeyen eğiticilere yaşam hakkı tanımaz.
Eğiticiliği bir meslek olarak zorlaştıran belki de en önemli neden, doğuştan var olması gereken ve sonradan geliştirilme olanağı bulunmayan insan sevgisine dayanmasıdır.
İnsanları eğitmek, gerçekten sevilmediğinde ve istenmediğinde yapılabilecek bir iş değildir. Bir diğer ifadeyle, başarılı eğiticiler başkalarını eğitmeyi gerçekten arzulayan insanlardır. Eğiticiliği yalnızca tutkuyla sevenler, bir iş ve meslek olarak bu alanda başarılı ve uzun soluklu olurlar.
Eğitimlerde bilgi ve deneyimini etkili bir biçimde aktaran, katılımcıların eğitim amaçları doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanmasını sağlayan eğiticiler yüksek performanslı olarak kabul edilirler. Eğiticinin performansı konuya odaklanmasına, yapmak istediklerini yapabilmesine ve bu işe kendini adayabilmesine bağlıdır. Odaklanmak konuyu bilmeyi, konuyla ilgili güncel ve geçerli bilgi birikimine sahip olmayı ifade eder. Yapabilmek, uygulamalar ve deneyimlerle pekiştirilen platform / sunum becerileri anlamındadır. Uygun ortamlarda ve yeterli deneyimle herkes beceri geliştirebilir. Adanmak ise zihinsel tutumla ilgilidir. Bir kişi işine ve ilişkilerine olumlu bakıyorsa, zevkle ve istekle yapıyorsa, kendisiyle barışık ve insanlara karşı duyarlıysa kendini işine adayarak çalışacaktır.

eğitimci resimleri ile ilgili görsel sonucuYüksek performanslı eğiticiler, işlerine odaklanırlar ve ne yapacaklarını bilirler. Konularında kendilerini yetiştirmişlerdir. Uzmanlıklarıyla katılımcıların güvenini ve saygısını kazanırlar. Kendi alanlarındaki gelişmeleri izlerler, kitaplar okurlar, konu uzmanlarıyla bağlantılıdırlar ve konunun tartışıldığı platformlarda söz sahibidirler.
Yüksek performanslı eğiticiler işlerini nasıl yapacaklarını iyi bilirler. Farklı eğitim yöntemlerinin nasıl işlediğini ve nasıl sonuçlar verdiğini deneyerek öğrenmişlerdir. Yöntemler konusundaki ustalıklarıyla eğitimin temposunu, canlılığını, esnekliğini ve etkinliğini olumlu yönde geliştirirler. Uygun yöntemleri yerinde ve zamanında kullanarak eğitimden beklenen sonuçları alırlar ve saygınlıklarını artırırlar.


eğitimci resimleri ile ilgili görsel sonucu
Yüksek performanslı eğiticilerin belki de en önemli özellikleri işlerini sevmeleri ve bu işi niçin yaptıklarını çok iyi bilmeleridir. Eğiticiliği seçmelerinin anlamlı ve haklı gerekçeleri vardır. Mesleklerine inanmakta ve değer vermektedirler. İş tatmini sağlayan içsel ödülleri vardır. Kendini gerçekleştirme, kişisel bütünlüklerini kanıtlama, kendileri için çok anlamlı ve önemli olan misyonları yerine getirme gibi duygular yaşayarak motive olurlar. Başarılı eğiticiler, istedikleri ve sevdikleri bir işi yaptıkları için eğiticiliğin gerçekten güç ve yorucu olan uğraşlarını eğlenceli ve kolay bulurlar.

Posted on by


Günün sözü:
"İnsanlar sevdikleri şeyi yok etmeye, daha sonra da yok ettikleri şeyi yeniden sevmeye ve değer vermeye meraklıdırlar." [Donald Walsch]

Değerli Dostlarım, bu Blog ta yayınlanan yazılar, çok değerli Sayın hocam İsmet Barutçugil'e ait olup, sayfa düzenlemeleri tarafımdan yapılmıştır. 
İyi bir hafta ya başlamanız temennisiyle, Esen kalın
İbrahim Birol
18/04/2016