insan  kaynakları resimleri ile ilgili görsel sonucuİNSAN  KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 
Merhaba değerli dostlarım,

 
Bilindiği gibi 1990’ lı yılların başında ”  İnsan Kaynakları” ülkemizde çok konuşulur oldu, işletmeler “ Personel Müdürlüklerinin” ismini “ İnsan Kaynakları Müdürlüğü” olarak değiştirdi ve bu değişikliklerle ilgili bir dönüşüm süreci yaşandı. Aşağıda  İnsan Kaynakları Yönetiminin çok kısa  bir tanımlamasını yaparak konuya azda olsa bir açıklık getirmek istiyorum.
Bugün işletmelerimizin çoğunda organizasyon yapısı, kalite ,Pazar, insan ilişkileri, performans değerlendirme ve benzeri alanlarda bir çok sorunların yaşandığı bilinmektedir. Otoritelerin görüşüne göre çözüm, bilgi toplumunun gerektirdiği değişim ve dönüşümün sağlanması ile bulunabilir yönündedir.
Umarım aşağıdaki  açıklamalar konuya bakış açısından sizlere azda olsa bir fikir verebilir. Sizlerin değerli vaktini
almamak için konuyu  fazla detaylı yazmak istemiyorum. (İlk yayın tarihi 05/07/2004)

Bana  değerli vakitlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür eder,  gerek çalışma hayatınızda ve  gerekse özel hayatınızda başarı dolu günler dilerim. Esen kalın,


insan  kaynakları resimleri ile ilgili görsel sonucu
İK Yönetimi Gelişimi :( İK: İnsan Kaynaklarının kısaltması olarak kullanılmıştır)

Ø  Dönüşüm sürecinde unutulmaması gereken en önemli nokta çalışanların “ İnsan” oldukları gerçeğidir

Ø  Böylesine büyük önem taşıyan, insana tek bir boyuttan, tek bir bakış açısı ile yaklaşmanın yetersizliği anlaşılmış, bu yetersizliğin kurum işleyişi ve kurumsal kültür açısından giderilmesi ihtiyacı İK Yönetiminin gelişmesine yol açmış, diğer bir ifade ile insan duygusal, sosyal, zihinsel, bedensel yönleri ve içinde yer aldığı insan ilişkileri yumağı ile bir bütün olarak ele alma ihtiyacı İK Yönetiminin yukarıda sayılan yeni yaklaşımlar arasında yer almasına yol açmıştır.

İK Yönetiminin Kapsamı:

Ø  Tarihsel gelişim sürecinde de görüldüğü gibi İK Yönetimi, genel olarak kurumlardaki insan ilişkilerini ele alan, oldukça karmaşık ve kapsamlı bir alandır., bunun başlıca nedeni, insan ilişkilerinin, bir bütün olarak görülmesi ve incelenmesindeki zorluklardan ileri gelmektedir.. İnsan ilişkilerinin tanımlanmasındaki zorluk., insan ilişkileri ile ilgili olan insan kaynakları yönetiminin tanımlanmasını ve kapsamının çizilmesini zorlaştırmaktadır.

Ø  Uğraşı alanı, amacı, kullandığı teknoloji ve büyüklüğü ne olursa olsun her kurumdaki en önemli öğenin” İnsan “ unsuru olduğu belirlenmiştir. Bu durum aynı amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek, bir örgüt oluşturan insanların arasında ki ilişkilerin, farklı bir gözle ele alınmasını gerektirmiştir. İK Yönetimi bu farklı bakış açısını sunmak üzere ortaya çıkmıştır.İK Yönetimi Personel Yönetimi işlevlerini de içeren, ancak bununla sınırlı kalmayan bir perspektife sahiptir.

Ø  Genel olarak bir tanımlama yapmak gerekirse İK Yönetimi, eleman ihtiyacının belirlenmesi, eleman ilanlarının yapılması ve uygun elemanların seçilerek, kurum kültürüne alıştırılmalarından , iş görenlerin motivasyonu, performans değerlendirmesi, çatışmaların çözümü, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanması, yönetim-organizasyonun geliştirilmesi, yeniden yapılanma, sağlıklı bir kurumsal iklimin oluşması ”Biz “ duygusunun gelişmesi, çalışanların eğitimi ve gelişmesine kadar, bir çok uygulamayı kapsamaktadır.insan  kaynakları resimleri ile ilgili görsel sonucu


Ø   İK Yönetiminin temel amacı kurumun hedeflerine en verimli biçimde ulaştırılmasıdır. Bunun gerçekleştirilmesinde insanın en önemli rolü oynayacağı inancı ile İK Yönetimi insan ilişkilerine yönelmiştir. Böylece İnsan Kaynakları Yönetimi işle ilgili sorunlar ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaşarak kurumun geleceğe hazırlanmasını ve başarılı olmasını sağlamaya çalışır. Personel yönetimi ise uygulama alanı olarak daha çok günlük sorunlar ve uygulamalarla ilgilenir.

  Sonuç olarak İK Yönetimi insana odaklanmış, iş gören ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde 
  ele alan, kurum kültürüne uygun personel politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum
  yönetiminde kilit bir işlev görevini görür. Böylece İK Yönetimi hiç alışık olmadığımız ve
  tamamen yeni yaklaşımlardan, ilkelerden çok, kurumdaki tüm çalışanlar arasındaki
  ilişkilerin nasıl gerçekleştiğini anlamaya ve bunların nasıl olması gerektiğini belirlemeye
  çalışan, iş gören yönetimini ele alan stratejik bir yaklaşımdır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gerekçesi :

Ø  Günümüzde özellikle insanın doğasına ilişkin olarak ulaşılan bilgiler, hangi ortamda olursa olsun insan ilişkilerinin giderek önem kazanmasına neden olmuştur. Diğer yandan bilgi büyük bir hızla gelişmekte ve artmaktadır. Bu hızlı değişime, gelişime ve bilgi artışına uyum sağlamak, gerek birey, gerek kurum ve gerekse toplumları yeni arayışlara yöneltmiştir. İnsanın ruh sağlığı bakımından kendisini tanıması gereklidir. Aynı biçimde kurumun iş görenlerini tanıması gereklidir.

Ø  Hızlı bilgi artışının kişi, kurum ve toplum düzeyinde gerektirdiği değişim ve dönüşüm ihtiyacı ve bu ihtiyacın giderilmesi noktasında “ insan “ ın anahtar rol oynaması, insan kaynaklarının günlük ve gelişigüzel yaklaşımların ötesinde, belirli bir disiplin içinde ele alınmasını zorunlu bir hale getirmiştir.


Günün Sözü : 
Ø      Günümüzde bilgi, en önemli kaynaktır
Ø      Bilgiyi üreten, yayan ve tüketen insandır
Ø      İnsan, değişim ve dönüşümün anahtarıdır


İbrahim Birol
15/04/2016 , Antalya