toplu insan fotoğrafları ile ilgili görsel sonucu


BİREYLER ARASI İLETİŞİM


Merhaba, Dostlar
Sizlerle paylaşmayı arzu ettiğim bir başka konu “ Bireyler Arası ve İşletmelerde İletişim” Konuyu fazla detaylı yazmak sizlere sıkıcı gelebilir, bu nedenle kısa ve öz bir anlatım ile açıklamaya çalışacağım. (İlk yayım tarihi 12/03/2004)


En kısa tanımı ile iletişim bilgi aktarımıdır. Mesaj ise, bir işletmenin çalışanları arasındaki bilgi, veri ve sezgi aktarımı sırasında kullanılan her türlü yazılı ve sözlü yada  sözsüz haberleşme teknikleridir. İletişim bir mesaj alışverişi ve semboller paylaşımıdır. İletişimde Kaynak(ileten kişi) ->Kodlayıcı(iletişim şekli, yazılı,sözlü,sözsüz)
Geribildirim: Alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır, geribildirimin olmadığı bir iletişim “ Tek yönlü iletişim” geribildirimin olduğu bir iletişim “Çift yönlü bir iletişim” dir
İletişimin Kaynağı :  Uzman olarak algılanmalı, güvenilir olmalı, hoş bir görüntüye sahip olmalı,
İletinin özelliği: Mesajlar sözlü-sözsüz ve yazılı olarak iletilmeli, mesaj amaçlanan hedefin dikkatini çekmeli, hedefin kişilik gereksinimlerini uyandırmalı, ortak semboller kullanılmalı, hedefin değer yargılarına ters düşmemeli.
Alıcının Özellikleri: Gereksinimlerini, isteklerini algılarını, inanç ve değerlerini, yaşantı ve ilişkilerini, rol ve statüsünü bilmemiz gerekir. Alıcının iletiyle baştan aynı görüşte olup olmaması, iletinin konusu hakkında, bilgi düzeyi,eğitim-zeka düzeyi, iletinin etkisini belirler.
İletişim :  Bireyler arası iletişim, Grup iletişimi, örgüt iletişimi, Toplumsal iletişim olarak sınıflandırılır.
Grup İlişkilerinin yapısına göre: Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim, Biçimsel (Formal) iletişim olarak ikiye ayrılır.
Kullanılan Kodlara göre: Sözlü iletişim (Dinleme), yazılı iletişim( Okuma),  sözsüz  iletişim( Beden dili)
Kullanılan Kanallara göre: Görsel iletişim, işitsel iletişim, Görsel işitsel iletişim, Dokunma ile iletişim, Kitle iletişimi şeklindedir.
Zaman ve Mekan  Boyutlarında: Yüz yüze iletişim, Uzaktan iletişim olarak sınıflandırılır.
Sözsüz iletişim( Beden Dili) : Etkili bir iletişim yolu olarak bilinmektedir, susma, giyim kuşam kodu, sözün ve rengin müziği,renklerin dili, kişiler arası mesafe, konuşan beden, yüz ifadesi,(mimikler), baş hareketleri,Eller, kollar, ve parmaklar, üstünlük belirten hareketler, İnsanın kendine teması, dinleme, değerlendirme, ve eleştiri jestleri, El sıkışma.

Daha iyi insan ilişkileri kurabilmek için, çevrede olumlu izlenim yaratacak beden dili özellikleri:

Göz ilişkisi: İnsanların yüzüne bakanlar, bakmayanlardan daha çok hoşa gider, insanlarla onları rahatsız etmeyecek ölçüde, ancak mümkün olduğu kadar göz ilişkisi kurun.
Yüz ifadesi :  Canlı olun mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça tebessüm edin ve gülün yüzünüz çevrenize olan ilginizi yansıtır.
Baş Hareketleri: Karşınızdaki konuşurken çok sık olmamak kaydıyla başınızı hafifçe aşağı yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi anladığınızı hissettirin. Başınızı hafif dik tutun.
Jestler :  Çok aşırıya kaçmadan, jestlerinizi kullanın, Elinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı örtmekten kaçının.
Postur ( Beden duruşu) : Ayaktaysanız dik durun, oturuyorsanız sandalye ve koltuğunuzu tam olarak doldurun ve arkanıza yaslanın, Birisiyle konuşurken öne eğilin ve ilginizi gösterin.
Yakınlık: İnsanlara daima onları rahatsız etmeyecek, mümkün olan en yakın mesafede durmaya gayret gösterin. Mahrem alan ( 0 – 25 Cm.), Kişisel Alan ( 25 – 100 Cm.), Sosyal Alan( 100 – 250 Cm.), Genel Alan( 250 Cm.) dir.
Yöneliş :   Daima konuştuğunuz ve sizinle konuşan insana dönük durun, ikiden fazla insanla konuşuyorsanız, sizin için önemli olanların dışındakilere merkezinizi kapatmayın. Merkezinizi mümkün olduğu kadar çok kişiye açık tutun.
Bedensel Temas :  İnsanları tedirgin etmeden, mümkün olan her  durumda bedensel teması kullanın. Özellikle sizden gençlere, aynı cinsten olanlara ve çalışanlarınızla bedensel temas kurmak için her türlü fırsatı değerlendirin.
Dış Görünüş : Grup normlarına, toplumsal rol ve statünüze uygun giyinin. Unutmayın ki

Kendinize gösterdiğiniz özen, kendinize verdiğiniz değerin ifadesidir.

Konuşmanın sözel özellikleri :  Çok fazla ve çok hızlı konuşmaktan kaçının Vurgulananlara  dikkat edin ve sesinizin tonunu, bulunduğunuz çevreye göre ayarlayın.


İnsan Karşısındakinden Ne Bekler:
-          Karşınızdakinin yansıttığı kişiliği kabul edin
-          Karşınızdakine seçim hakkı tanıyın

 
genç insanlar ile ilgili görsel sonucu
-      Karşınızdakine size yardım etme fırsatı  verin 
-          Karşınızdakini asla utandırmayın
-          Karşınızdaki kişiler övgü ve onay bekler
-          Karşınızdakine doğru bilgi verin
-          Karşınızdakini iyi dinleyin
-          Giyiminize ve dış Görünüşünüze özen gösterin

 
 
“Çevrenizden göreceğiniz itibar ve saygı, kendinize gösterdiğiniz özen kadardır”

 
toplu insan fotoğrafları ile ilgili görsel sonucuÖrgüt içi iletişimde, iletişimin yönü: Grup ilişkilerinin yapısına göre

Formal İletişim( Biçimsel İletişim)
1-      Dikey iletişim,
v  yukarıdan aşağıya iletişim ( Yönetici - Çalışan)
v  Aşağıdan yukarıya iletişim ( Çalışan -Yönetici)    
2-      Çapraz iletişim
3-       Dışa dönük iletişim
4-       Yatay iletişim ( Aynı seviyede olan kişiler arasındaki iletişim)
 İnformal  iletişim( Biçimsel olmayan iletişim)

Kaynaktan <-> Alıcıya ( Fielback)
Her iletişim durumu, Kaynakla-Alıcının karşılıklı bağımlılığı demektir. Bu karşılıklı bağımlılığın tanımsal ve fiziksel, etki-tepki, empati (kendini karşısındakinin yerine koyma yeteneği) ve etkileşim gibi birbirleriyle yakın ilişkilidir.

Kaynak : İnsan kaynakları.com içerik ekibi ve AKÜNSEM İ.İ.B.F Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Şatır

Günün Sözü: 
“ANLATABİLDİKLERİNİZ  KARŞIDAKİNİN  ANLAYABİLDİĞİ  KADARDIR”

  Mevlana

İbrahim Birol
03/04/2004, Antalya